Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: studia międzydziedzinowe matematyka i ekonomia (s1)

Czym są studia międzydziedzinowe matematyka i ekonomia?

Studia międzydziedzinowe matematyka i ekonomia dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. O wzajemnych powiązaniach między matematyką i ekonomią świadczy choćby długa lista noblistów w dziedzinie ekonomii, których początkowym polem działalności była matematyka. Przedmioty ekonomiczne dostarczą ciekawych i konkretnych problemów, których poznanie będzie dobrą motywacją do studiowania matematycznych pojęć i teorii.

Studia międzydziedzinowe matematyka i ekonomia prowadzone są przez dwa wydziały: Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Po ukończeniu trzech lat studiów międzydziedzinowych można uzyskać dwa dyplomy licencjata: z matematyki i z ekonomii, lub jeden z nich, w zależności od wyboru ścieżki kształcenia.

Oferujemy wykształcenie w zakresie podstawowych działów matematyki i ich stosowania w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Uczymy cenionej przez pracodawców umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym pakietów matematycznych i statystycznych.


Dlaczego warto studiować matematykę i ekonomię na UMK?

 • W trzy lata można równocześnie uzyskać dwa dyplomy licencjackie: z matematyki i z ekonomii. Można jednak wybrać ścieżkę kształcenia kończącą się uzyskaniem jednego z nich.
 • Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych w Polsce.
 • UMK jest czołowym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie nauk ekonomicznych w Polsce (czego wyrazem są wysokie pozycje w rankingach oraz otrzymana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prestiżowa akredytacja biznesowa AACSB).
 • Jakość kształcenia na obu Wydziałach potwierdzona jest pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Obydwa Wydziały mają doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne laboratoria komputerowe i sale wykładowe, świetnie wyposażone biblioteki.

Studenci

 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwenci mają duże możliwości dalszego kształcenia na studiach 2. stopnia na kierunkach: matematyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie.

Wykształcenie matematyczno-ekonomiczne jest atutem m.in.:

 • analityka zjawisk ekonomicznych,
 • specjalisty w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych,
 • specjalisty w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
 • komentatora medialnego zjawisk i procesów gospodarczych,
 • specjalisty od opracowań statystycznych,
 • pracownika urzędu administracji państwowej lub samorządowej.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]