Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: informatyka (s2)

Czym jest informatyka?

Informatyka jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Określany jest mianem zawodu przyszłości.

W pracy informatyka coraz większą rolę odgrywają:

 • zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych,
 • wiedza o aktualnych kierunkach rozwoju i o najnowszych odkryciach w zakresie technologii sieciowych i architektur komputerów,
 • metody przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych,
 • znajomość technologii mobilnych.

Te i inne zagadnienia znajdują się w programie studiów – w ramach przedmiotów obowiązkowych lub fakultatywnych. Studia umożliwiają pogłębienie znajomości podstaw teoretycznych informatyki, rozwijają także cenioną przez pracodawców umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia.


Dlaczego warto studiować informatykę na UMK?

System komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości na gigabitowej infrastrukturze sieciowej. W jego skład wchodzą:

 • zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa,
 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server,
 • Pracownia Technologii Mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) – 3 laboratoria,
 • wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów,
 • laboratorium komputerowe (Apple),
 • otwarte Laboratorium Komputerowe – 6 wydzielonych boxów z urządzeniami Apple (iMac, iPhone, iPad, iWatch), Microsoft (HoloLens, Surface Studio) czy Google (Pixel, Nexus),
 • łącznie 18 laboratoriów dydaktycznych (260 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe w Pracowni Projektów Studenckich (7 stanowisk), dwie drukarki 3D oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek.

Stale rozwijamy ofertę dydaktyczną zgodnie z aktualnymi trendami rozwoju informatyki:

 • uczymy praktycznego posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi,
 • oferujemy do wyboru przedmioty dotyczące m.in. programowania aplikacji mobilnych, programowania aplikacji webowych, eksploracji i przetwarzania masywnych zbiorów danych,
 • dbamy o aktualność tematyki seminariów magisterskich.

Wydział współpracuje w zakresie dydaktyki z wieloma firmami informatycznymi.

Oferujemy doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki.


Co po studiach?

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT wciąż rośnie.

Absolwent kierunku informatyka może zostać np.

 • administratorem systemów i sieci komputerowych,
 • programistą aplikacji mobilnych,
 • programistą aplikacji webowych,
 • programistą,
 • inżynierem oprogramowania,
 • projektantem lub analitykiem systemów bazodanowych,
 • projektantem systemów decyzyjnych,
 • konsultantem w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
 • wdrożeniowcem systemów informatycznych.

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się na stronie Biura Karier UMK.


Zaczynali na Wydziale Matematyki i Informatyki

Insbird

Slidetorial

Trains-project

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]