Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: informatyka (s2)

Czym jest informatyka?

W pracy informatyka coraz większą rolę odgrywają:

 • zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych
 • wiedza o aktualnych kierunkach rozwoju i o najnowszych odkryciach w zakresie technologii sieciowych i architektur komputerów
 • metody przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych
 • znajomość technologii mobilnych

Te i inne zagadnienia znajdują się w programie studiów – w ramach przedmiotów obowiązkowych lub fakultatywnych. Studia umożliwiają też pogłębienie znajomości podstaw teoretycznych informatyki, rozwijają także cenioną przez pracodawców umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia.


Dlaczego warto studiować informatykę na UMK?

System komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości na gigabitowej infrastrukturze sieciowej. W jego skład wchodzą:

 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server
 • Pracownia Technologii mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) - łącznie 3 laboratoria o wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów
 • laboratorium sprzętowe (Cisco)
 • zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa

Łącznie 21 laboratoriów dydaktycznych (256 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe w pracowni projektów studenckich (8 stanowisk) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek.

 • Wydział uzyskał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Wydział zawarł porozumienia o współpracy w zakresie dydaktyki z wieloma firmami informatycznymi.
 • Oferujemy doskonałą infrastrukturę: sale wykładowe, bogato wyposażoną bibliotekę, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych.

Co po studiach?

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT wciąż rośnie.

Absolwent kierunku informatyka może zostać np.

 • administratorem systemów i sieci komputerowych
 • programistą aplikacji mobilnych
 • programistą aplikacji webowych
 • programistą
 • inżynierem oprogramowania
 • projektantem lub analitykiem systemów bazodanowych
 • projektantem systemów decyzyjnych
 • konsultantem w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw
 • wdrożeniowcem systemów informatycznych

Zaczynali na Wydziale Matematyki i Informatyki

Insbird

Slidetorial

Trains-project

Galeria zdjęć

Biblioteka WMiI [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI] Klub studencki WMiI [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI]