Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: informatyka (s1) - studia licencjackie

Czym jest informatyka?

Jesteśmy otoczeni technologiami informatycznymi. Jeśli interesujesz się nimi nie tylko jako zwykły użytkownik i myślisz o zdobyciu dobrej pracy – te studia są dla Ciebie!

Uczymy m.in.:

 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • projektowania i implementowania baz danych,
 • programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej,
 • administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi.

Wprowadzamy aktualne treści, np. związane z technologiami mobilnymi. Wykształcenie w zakresie podstaw informatyki umożliwia absolwentom samodzielny rozwój i adaptację w świecie zmieniających się technologii. Kształcimy umiejętność zespołowej pracy nad projektem informatycznym.


Dlaczego warto studiować informatykę, studia licencjackie na UMK?

Przyznajemy stypendia motywacyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie.

Stypendia pochodzą ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.

System komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości na gigabitowej infrastrukturze sieciowej. W jego skład wchodzą:

 • zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa,
 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server,
 • Pracownia Technologii Mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) – 3 laboratoria,
 • wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów,
 • laboratorium komputerowe (Apple),
 • Otwarte Laboratorium Komputerowe – 6 wydzielonych boxów z urządzeniami Apple (iMac, iPhone, iPad, iWatch), Microsoft (HoloLens, Surface Studio) czy Google (Pixel, Nexus),
 • łącznie 18 laboratoriów dydaktycznych (260 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe w Pracowni Projektów Studenckich (7 stanowisk), dwie drukarki 3D oraz rozbudowana sieć radiowa obejmująca swoim zasięgiem cały budynek.

Łączymy zajęcia teoretyczne i praktyczne:

 • na trzecim roku studiów studenci tworzą zaawansowany zespołowy projekt programistyczny (w ramach przedmiotu Programowanie zespołowe). Jest on prezentowany i oceniany podczas dorocznych publicznych prezentacji, a autorzy najlepszych projektów otrzymują nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki,
 • opiekunami grup są specjaliści z UMK oraz zewnętrznych firm informatycznych,
 • Wydział zapewnia w planie studiów odbycie trzytygodniowej praktyki zawodowej, starając się ciągle rozszerzać listę objętych porozumieniami podmiotów gospodarczych.

Wydział współpracuje w zakresie dydaktyki z wieloma firmami informatycznymi.

Oferujemy doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Informatyka jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Określany jest mianem zawodu przyszłości.

Absolwent kierunku informatyka może zostać np.

 • administratorem systemów i sieci komputerowych,
 • programistą aplikacji mobilnych,
 • programistą aplikacji webowych,
 • programistą,
 • inżynierem oprogramowania,
 • projektantem lub analitykiem systemów bazodanowych,
 • projektantem systemów decyzyjnych,
 • konsultantem w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
 • wdrożeniowcem systemów informatycznych.

Może też kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się na stronie Biura Karier UMK.


Zaczynali na Wydziale Matematyki i Informatyki

Insbird

Slidetorial

Trains-project

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]