Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: matematyka (s2)

Czym jest matematyka – studia drugiego stopnia?

To studia przeznaczone dla absolwentów studiów matematycznych pierwszego stopnia, którzy chcą pogłębić swoje wykształcenie w ramach jednej ze specjalności:

 • zastosowania w ekonomii i finansach,
 • specjalności nauczycielskie*,
 • teoretyczna.

Specjalność nauczycielską można wybrać nawet po ukończeniu nienauczycielskich studiów pierwszego stopnia*.

Studiowanie w ramach specjalności teoretycznej odbywa się pod kierunkiem opiekuna naukowego według indywidualnego planu studiów. Oferujemy pogłębione wykształcenie w zakresie najważniejszych dziedzin współczesnej matematyki i jej zastosowań. Uczymy umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy.


Dlaczego warto studiować matematykę na UMK?

Wydział Matematyki i Informatyki UMK:

 • jest wydziałem kategorii naukowej A,
 • jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych w Polsce,
 • kierunek matematyka posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • współpracuje naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie,
 • oferuje doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy, bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki.

Studenci kierunku matematyka:

 • nabywają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • zapoznają się z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi (np. MAPLE, Matlab, SPSS),
 • studiujący na specjalnościach nauczycielskich posiadają przygotowanie teoretyczne, dydaktyczne i metodyczne do nauczania matematyki (specjalność: nauczanie matematyki) lub matematyki i informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i informatyki)*. Są przygotowani do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów,
 • mają możliwość podjęcia studiów według indywidualnego planu studiów.

* Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

 

Studenci

 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

Co po studiach?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:

 • w bankowości i innych instytucjach finansowych,
 • jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
 • jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli (po ukończeniu studiów I i II stopnia na tym kierunku),
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.

Mogą też podjąć czteroletnie studia doktoranckie w zakresie matematyki prowadzone na UMK.


Zawód z przyszłością

Zawód matematyk plasuje się w czołówce rankingu zawodów w roku 2019 według Career Cast w towarzystwie innych zawodów wykorzystujących kompetencje matematyczne (analityk danych, statystyk).

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się na stronie Biura Karier UMK.

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]