Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: matematyka (s2)

Czym jest matematyka – studia 2. stopnia?

To studia przeznaczone dla absolwentów studiów matematycznych 1. stopnia, którzy chcą pogłębić swoje wykształcenie w ramach jednej ze specjalności:

 • zastosowania matematyki
 • zastosowania w ekonomii i finansach
 • specjalności nauczycielskie
 • teoretyczna

Specjalność nauczycielską można wybrać nawet po ukończeniu nienauczycielskich studiów 1. stopnia. Studiowanie w ramach specjalności teoretycznej odbywa się pod kierunkiem opiekuna naukowego według indywidualnego planu studiów. Oferujemy pogłębione wykształcenie w zakresie najważniejszych dziedzin współczesnej matematyki i jej zastosowań. Uczymy umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy.


Dlaczego warto studiować matematykę na UMK?

 • Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych w Polsce – w 2017 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz pierwszy znalazł się w prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – tzw. rankingu szanghajskim – w obszarze badań: matematyka.
 • Wydział posiada pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ważną do 2021 roku – obejmującą wszystkie kierunki studiów.
 • Najzdolniejsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową.
 • Współpracujemy naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie. Tu pracuje członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
 • Oferujemy doskonałą infrastrukturę:
  • sale wykładowe i seminaryjne,
  • laboratoria komputerowe,
  • klub studencki i bar
  • jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy
  • bogato wyposażoną bibliotekę; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom
  • pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria)

Co po studiach?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:

 • w bankowości i innych instytucjach finansowych
 • jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach
 • jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych

Mogą też podjąć czteroletnie studia doktoranckie w zakresie matematyki prowadzone na WMiI.


O studiach matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki

„Polecam nasz Wydział, ponieważ tutaj miałem kontakt z wybitnymi naukowcami. Rozwinąłem na nim swoją życiową pasję, którą jest matematyka. Moją ulubioną formą zajęć były wykłady. Ich wysoki poziom merytoryczny oraz atrakcyjna forma sprawiały, że chętnie na nie uczęszczałem. Zawsze wiedziałem, że prowadzący chętnie pomoże mi zrozumieć materiał, ponieważ wykładowcy z życzliwością traktują studentów przychodzących na konsultacje.”

Janusz Schmude, kierunek matematyka, Najlepszy Student UMK w roku akademickim 2015/16

Galeria zdjęć

matematyka [fot. WMiI] matematyka [fot. WMiI] Biblioteka WMiI [fot. WMiI] Klub studencki WMiI [fot. WMiI] matematyka [fot. WMiI] WMiI [fot. WMiI]