Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: matematyka (s1)

Czym jest matematyka – studia 1. stopnia?

Matematyka jest jedną z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia.

Dobrze radzisz sobie z matematyką, lubisz rozwiązywać zadania, cenisz ścisłe myślenie? Chcesz rozwinąć swoje zdolności matematyczne i jednocześnie zdobyć przyszłościowe kompetencje zawodowe? Matematyka to studia dla Ciebie!

Poza podstawowymi dziedzinami: analizą matematyczną, algebrą, rachunkiem prawdopodobieństwa możesz poznać – zależnie od wybranej specjalności – zaawansowane działy współczesnej matematyki lub jej zastosowania, na przykład w ekonomii i finansach. Kształcimy także przyszłych nauczycieli! Uczymy cenionej przez pracodawców umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym pakietów matematycznych i statystycznych.


Dlaczego warto studiować matematykę na UMK?

Przyznajemy stypendia motywacyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie.

Stypendia pochodzą ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.

 

W ramach studiów matematycznych można wybrać różnorodne specjalności: ogólna, matematyka w ekonomii i finansach oraz dwie specjalności nauczycielskie (nauczanie matematyki oraz nauczanie matematyki i informatyki)*.

Studenci kierunku matematyka:

 • nabywają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • zapoznają się z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi (np. MAPLE, Matlab, SPSS),
 • mają możliwość podjęcia studiów według indywidualnego planu studiów. Taki plan może zapewniać szybszy rozwój naukowy lub łączenie dwóch kierunków studiów: matematyki i informatyki,
 • najzdolniejsi objęci są indywidualną opieką naukową,
 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • studenci specjalności nauczycielskich nabywają przygotowanie teoretyczne, dydaktyczne i metodyczne do nauczania matematyki (specjalność: nauczanie matematyki) lub matematyki i informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i informatyki)*.

* Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

 

Studenci w konkurencji międzynarodowej

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK aktywnie działają w naukowych kołach studenckich. Odnoszą liczne sukcesy w międzynarodowych zawodach matematycznych. Ich wyjazdy są finansowane z projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Najlepsi z Najlepszych!”.

 

Wydział Matematyki i Informatyki UMK:

 • jest wydziałem kategorii naukowej A,
 • jest jednym z wiodących ośrodków matematycznych w Polsce,
 • kierunek matematyka posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • współpracuje naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie,
 • oferuje doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy, bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Kim można zostać po studiach na kierunku matematyka?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:

 • w bankowości i innych instytucjach finansowych,
 • jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
 • jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli (po ukończeniu studiów I i II stopnia na tym kierunku),
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.

Zawód z przyszłością

Zawód matematyk plasuje się w czołówce rankingu zawodów w roku 2019 według Career Cast w towarzystwie innych zawodów wykorzystujących kompetencje matematyczne (analityk danych, statystyk).

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się na stronie Biura Karier UMK.

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]