Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: socjologia (s1)

Czym jest socjologia?

Socjologia to dyscyplina naukowa, która pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy funkcjonowania świata, w którym żyjesz. Skąd biorą się nierówności? Czy możliwy jest świat bez konfliktów? Dlaczego raczej dostosowujemy się do otoczenia, niż zmieniamy świat wokół siebie? Dlaczego jedni słuchają opery, a inni disco polo? Czy da się przewidzieć zachowania ludzi? Czy coraz mniej ludzi jest religijnych? Socjologowie szukają odpowiedzi na te i na inne, podobne pytania. Socjologia jest nauką empiryczną, więc odpowiedzi te pytania zazwyczaj opierają się na rozmaitych danych zbieranych w trakcie badań.

Inaczej rzecz ujmując, socjologia to nauka, która zajmuje się zjawiskami zachodzącymi od poziomu globalnego do poziomu małych grup (takich jak rodzina). Przedmiotem jej zainteresowania jest zarówno to, co trwałe, jak i to, co się nieustannie zmienia w społeczeństwie.

Studia socjologiczne uczą krytycznego spojrzenia i samodzielnego myślenia, ale dają też umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, czy wreszcie znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.


Dlaczego warto studiować socjologię na UMK?

Oferujemy zindywidualizowany i bogaty charakter kształcenia

Toruńska socjologia oferuje poza kanonem wiedzy socjologicznej szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów (np. większe zaangażowanie w zajęcia dotyczące ilościowych metod badawczych lub w zajęcia o charakterze bardziej teoretycznym). Oferujemy zajęcia w języku angielskim, specjalistyczny kurs języka obcego oraz zajęcia uczące obsługi specjalistycznych programów stosowanych do analizy danych (m.in. MAXQDA, SPSS, CAQDAS). Nasi studenci mają także dostęp do programu Qualtrics pozwalającego na realizację badań w Internecie. Studenci socjologii ponadto mają szerokie możliwości udziału w projektach badawczych prowadzonych przez naszą kadrę, co pozwala na rozwinięcie umiejętności praktycznych. Mogą także uczestniczyć w programach stypendiów zagranicznych (ERASMUS+) oraz w programie wymiany studentów w ramach polskich uczelni (MOST).

Doświadczona i zaangażowana kadra dydaktyczna

Nasza kadra ma mocną pozycję naukową i jest ważną częścią polskiej socjologii. Pracownicy Instytutu Socjologii prowadzą często unikatowe projekty badawcze i są autorami licznych publikacji funkcjonujących w obiegu międzynarodowym. Przykładamy się też do pracy ze studentami.Kilkunastu naszych studentów zdobyło nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę dyplomową z socjologii.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Studia socjologiczne są bardzo dobrą podstawą dla wykonywania zawodów nastawionych na pracę z ludźmi i na analizę informacji. Absolwenci toruńskiej socjologii są zatrudniani jako:

  • pracownicy firm badania rynku i opinii społecznej,
  • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
  • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach,
  • autorzy i wykonawcy różnych projektów m.in. finansowanych przez UE,
  • dziennikarze i pracownicy mediów,
  • analitycy,
  • pracownicy organizacji pozarządowych,
  • pracownicy branży reklamowej,
  • pracownicy działów marketingu i promocji (PR),
  • pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych czy ośrodków rehabilitacyjnych.

Absolwenci socjologii mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (dwuletnie studia magisterskie) i dalej w szkole doktorskiej.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Absolwenci socjologii

Marcin Centkowski

Marcin Centkowski (absolwent z 2008 r.)

(optymistycznie patrzący w przyszłość absolwent socjologii, rzecznik prasowy, kierownik Działu Rozwoju, Marketingu i Promocji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu)

Co dała mi socjologia? To, że wiedzę MOŻNA umiejętnie komunikować. Socjologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i życie zawodowe staje się dużo prostsze. Naprawdę trzeba i warto!

Więcej: Biuro Karier UMK - Marcin Centkowski


Julita Pienkosz

Julita Pieńkosz

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt, zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest autorką publikacji naukowych na temat kształtowania socjologii narodowych oraz metodologicznych podstaw uprawiania historii socjologii. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncertują się wokół szeroko pojętej problematyki edukacji, w szczególności strukturalnych uwarunkowaniach uczenia się w dorosłości. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje ilościowe i jakościowe metody gromadzenia danych, analizy statystyczne, w szczególności zaś wyobraźnię socjologiczną.


Przemysław Kluz

Przemysław Kluz (absolwent z 2009 r.)

Socjolog, organizator społeczności lokalnej, mediator grupowy, facylitator. Od 2009 roku związany z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, menedżer Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” na Oruni i redaktor naczelny lokalnego portalu MojaOrunia.pl. Zaangażowany w projekty rewitalizacyjne włączające mieszkańców, a w szczególności młodzież, w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zmienianie przestrzeni społecznej i architektonicznej dzielnicy. Od kilku lat przeprowadza również konsultacje społeczne i mediacje dla samorządów i biznesu. Jest ojcem dwóch córek, adeptem pływania lodowego, niezmęczonym dyskutantem.


Zofia Szeszko-Kluz

Zofia Szeszko-Kluz (absolwentka z 2005 r.)

Od marketingu, przez sprzedaż ecommerce do budowania produktów bazujących na technologii. Ścieżka zawodowa prowadziła mnie od pracy w dziale marketingu największej polskiej firmy odzieżowej (LPP), dla tego samego pracodawcy budowałam rozwiązanie ecommerce dla wszystkich jego marek (aktualnie dostępne w 30 krajach). Poprzez wieloletnią koordynację działań sprzedażowych i marketingowych weszłam na drogę bardziej związaną z bezpośrednią współpracą z zespołem deweloperskim i budowaniem rozwiązań ecommerce dla B2B również dla Staples/Lyreco, a aktualnie skupiam się na opracowaniu i dostosowaniu do potrzeb klientów produktów logistycznych w Maersk. Jestem matką dwóch córek, fanatyczką filmową, usiłuję hodować rośliny.

Galeria zdjęć

socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS]