Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: socjologia (s1)

Opis kierunku

Studiowanie socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to nie tylko czytanie książek i uczęszczanie na wykłady. To ekscytująca przygoda polegająca na wnikaniu w działania ludzi, to poszukiwanie skarbów we wzorcach społecznych działań i istny rollercoaster przez nieznane wcześniej zjawiska kulturowe! Socjologowie są niczym Mikołaj Kopernik, z tą różnicą, że zamiast odkrywać tajemnicę kosmosu rozszyfrowują zagadkę zachowań społecznych. Nie zapominajmy też o życiu studenckim, które jest jak eksperyment socjologiczny sam w sobie, a każda wizyta w lokalu z kebabem i całonocne przesiadywanie nad projektem zespołowym to przecież swoiste badania terenowe.

Czym będziesz się zajmować podczas studiów?

 • Zrozumiesz lepiej przyczyny zmian społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.
 • Nauczysz się analizować dane i wyciągać wnioski na temat złożonych procesów społecznych.
 • Poznasz najnowsze metody badań społecznych. Nauczysz się używać programów do analizy danych, które stosowane są przez duże korporacje.
 • Poznasz techniki wizualizacji danych.
 • Zdobędziesz ważne kompetencje dotyczące m.in. umiejętności analitycznych i pisarskich, komunikacji bez przemocy czy praktyki uważności.
 • Nauczysz się krytycznego myślenia o otaczającej nas rzeczywistości społecznej, ale również tego, jak zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę.

W Instytucie Socjologii UMK uczymy przede wszystkim samodzielnego projektowania i prowadzenia badań społecznych oraz dostarczamy wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa w skali globalnej i lokalnej. Nasi studenci poznają podstawowe oraz zaawansowane metody i techniki prowadzenia badań (od przeprowadzania wywiadów pogłębionych poprzez analizę mediów społecznościowych), a także innowacyjne sposoby przetwarzania, interpretacji i wizualizacji danych.


Zastanawiasz się, dlaczego warto studiować socjologię na UMK?

Musisz wiedzieć, że nasi absolwenci:

 • Nie panikują na widok tabel, wykresów i danych liczbowych – doskonale radzą sobie z wizualizacją danych, pracą z Big Data i oprogramowaniem do analizy statystycznej.
 • Znają wszystkie tajniki badań opinii społecznej – wykorzystują innowacyjne, cenione przez firmy badawcze i konsultingowe metody pozyskiwania opinii innych ludzi.
 • Potrafią wyjaśnić przyczyny procesów społecznych, o których dyskutują politycy i dziennikarze.
 • Empatycznie i skutecznie potrafią pracować z ludźmi z różnych środowisk – wiedzą, jak podchodzić do osób reprezentujących odmienne kultury czy światopoglądy i jak współorganizować z nimi wspólne działania.
 • Realnie zmieniają świat i dbają o dobro wspólne – tworzą organizacje pozarządowe, kreują nowe instytucje społeczne i kreatywnie wpływają na społeczności lokalne i politykę ogólnokrajową.
 • Potrafią odnaleźć się w świecie dużych korporacji – pracują w największych firmach w Polsce. Zajmują ważne stanowiska w działach HR, marketingu, sprzedaży. Świetnie radzą sobie w dużych i złożonych organizacjach biznesowych.

W naszym Instytucie oferujemy program nastawiony na kształtowanie praktycznych umiejętności

Socjologia jako nauka empiryczna opiera się głównie na badaniach społecznych. Duża część naszego programu studiów to zajęcia praktyczne, na których studenci realizują grupowe projekty badawcze, ćwiczą podstawowe i zaawansowane metody badań, opracowują wyniki. Uczymy również obsługi specjalistycznych programów stosowanych do analizy danych (m.in. MAXQDA, SPSS, CAQDAS) oraz zapewniamy dostęp do programu Qualtrics pozwalającego na realizację badań w Internecie. Studenci socjologii ponadto mają szerokie możliwości udziału w projektach badawczych prowadzonych przez zatrudnionych w naszym Instytucie badaczy i badaczki.

Stawiamy na różnorodność

Już od pierwszego roku nasi studenci mogą kształtować swój program studiów. W naszej ofercie zajęć do wyboru znajdują się zróżnicowane pod względem tematyki kursy (przykładowe przedmioty: socjologia religii, socjologia rodziny, studia nad nauką i technologią). W ofercie dostępne są również kursy anglojęzyczne, na które uczęszczają studenci z całego świata. Studenci mogą także uczestniczyć w programach stypendiów zagranicznych (ERASMUS+) oraz w programie wymiany studentów w ramach polskich uczelni (MOST). Z Instytutem Socjologii UMK współpracuje bogata sieć interesariuszy (firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych), która zapewnia studentom zróżnicowane miejsca do odbywania praktyk.

Bazujemy na bogatym doświadczeniu

Nasza kadra ma mocną pozycję naukową i jest ważną częścią polskiej i światowej nauki. Pracownicy Instytutu Socjologii prowadzą unikatowe projekty badawcze i są autorami licznych publikacji funkcjonujących w obiegu międzynarodowym. Nasza kadra to doświadczeni badacze, realizujący wiele projektów naukowych i komercyjnych oraz współpracujący z instytucjami krajowymi (np. Ministerstwem Rolnictwa), jak i międzynarodowymi (np. Organizacją Narodów Zjednoczonych). Doświadczenie zdobyte w badaniach to solidny fundament przekazywany naszym studentom na zajęciach.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Nasi absolwenci są zatrudniani jako:

 • pracownicy firm badania rynku i opinii społecznej,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach,
 • autorzy i wykonawcy różnych projektów m.in. finansowanych przez UE,
 • dziennikarze i pracownicy mediów,
 • analitycy,
 • pracownicy organizacji pozarządowych,
 • pracownicy branży reklamowej,
 • pracownicy działów marketingu i promocji (PR),
 • pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych czy ośrodków rehabilitacyjnych.

Absolwenci socjologii mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (dwuletnie studia magisterskie) i dalej w szkole doktorskiej.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Absolwenci socjologii

Marcin Centkowski

Marcin Centkowski (absolwent z 2008 r.)

(optymistycznie patrzący w przyszłość absolwent socjologii, rzecznik prasowy, kierownik Działu Rozwoju, Marketingu i Promocji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu)

Co dała mi socjologia? To, że wiedzę MOŻNA umiejętnie komunikować. Socjologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i życie zawodowe staje się dużo prostsze. Naprawdę trzeba i warto!

Więcej: Biuro Karier UMK - Marcin Centkowski


Julita Pienkosz

Julita Pieńkosz

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt, zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest autorką publikacji naukowych na temat kształtowania socjologii narodowych oraz metodologicznych podstaw uprawiania historii socjologii. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncertują się wokół szeroko pojętej problematyki edukacji, w szczególności strukturalnych uwarunkowaniach uczenia się w dorosłości. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje ilościowe i jakościowe metody gromadzenia danych, analizy statystyczne, w szczególności zaś wyobraźnię socjologiczną.


Przemysław Kluz

Przemysław Kluz (absolwent z 2009 r.)

Socjolog, organizator społeczności lokalnej, mediator grupowy, facylitator. Od 2009 roku związany z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, menedżer Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” na Oruni i redaktor naczelny lokalnego portalu MojaOrunia.pl. Zaangażowany w projekty rewitalizacyjne włączające mieszkańców, a w szczególności młodzież, w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zmienianie przestrzeni społecznej i architektonicznej dzielnicy. Od kilku lat przeprowadza również konsultacje społeczne i mediacje dla samorządów i biznesu. Jest ojcem dwóch córek, adeptem pływania lodowego, niezmęczonym dyskutantem.


Zofia Szeszko-Kluz

Zofia Szeszko-Kluz (absolwentka z 2005 r.)

Od marketingu, przez sprzedaż ecommerce do budowania produktów bazujących na technologii. Ścieżka zawodowa prowadziła mnie od pracy w dziale marketingu największej polskiej firmy odzieżowej (LPP), dla tego samego pracodawcy budowałam rozwiązanie ecommerce dla wszystkich jego marek (aktualnie dostępne w 30 krajach). Poprzez wieloletnią koordynację działań sprzedażowych i marketingowych weszłam na drogę bardziej związaną z bezpośrednią współpracą z zespołem deweloperskim i budowaniem rozwiązań ecommerce dla B2B również dla Staples/Lyreco, a aktualnie skupiam się na opracowaniu i dostosowaniu do potrzeb klientów produktów logistycznych w Maersk. Jestem matką dwóch córek, fanatyczką filmową, usiłuję hodować rośliny.

Galeria zdjęć

socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS]