Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: psychologia (studia jednolite magisterskie)

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniami człowieka oraz innych zwierząt. Psychologia bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje społeczne i interakcje z otaczającym środowiskiem.

 

 

 


Dlaczego warto studiować psychologię na UMK?

Naszym studentom oferujemy cztery specjalizacje, pozwalające na podjęcie po studiach pracy w bardzo różnych dziedzinach. Studenci psychologii będą mogli kształcić się w zakresie:

  • psychologii klinicznej,
  • neuropsychologii,
  • praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej,
  • stosowanej psychologii zwierząt.

Dwie ostatnie specjalizacje są unikalne w skali całego kraju i pozwalają na nietypowe zastosowania psychologii w praktyce. Na przykład specjalizując się w stosowanej psychologii zwierząt dowiesz się, jak wykorzystać zachowanie i umiejętności psa czy konia w terapii lub innych formach pracy z człowiekiem; specjalizując się w praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej będziesz potrafił rozwiązywać konflikty, jakie pojawiają się w Twoim mieście, doradzać samorządom albo kompetentnie, w oparciu o rzetelną wiedzę naukową, zaprezentować swój punkt widzenia w mediach.

Kadrę dydaktyczną studiów psychologicznych tworzą doświadczeni naukowcy i dydaktycy, specjaliści w swoich dziedzinach, a także młodzi naukowcy z międzynarodowym doświadczeniem. Zdecydowana większość z nich mieszka w Toruniu albo przenosi się na stałe do Torunia z innych miast Polski (w tym z Warszawy). Tylko w ten sposób można zagwarantować wysoki poziom pracy dydaktycznej i rzeczywisty kontakt studenta z wykładowcą. Zajęcia na kierunku psychologia są prowadzone przez pracowników Katedry Psychologii, ale także innych wydziałów UMK.

Psychologia to nauka na pograniczu różnych dziedzin – także humanistyki i nauk przyrodniczych – i to znajduje wyraz w programie studiów.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Psycholog znajdzie pracę jako:

  • psycholog kliniczny: w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w ZUSie przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy,
  • neuropsycholog: w placówkach służby zdrowia specjalizujących się w zaburzeniach neurologicznych, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego,
  • ekspert i mediator w zakresie funkcjonowania człowieka w środowisku: praca doradcy i eksperta od zarządzania środowiskiem lokalnym, w szczególności tworzonym przez człowieka – w urzędach państwowych różnego szczebla, przy projektowaniu miast, osiedli, domów, budynków użyteczności publicznej, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie mediacji w sporach w lokalnych społecznościach, praca w mediach,
  • specjalizacja w psychologii zwierząt daje możliwość zarówno pracy w zawodzie psychologa pracującego w terapii uzupełniającej z udziałem zwierząt, jak również pracy behawiorysty oraz trenera/selekcjonera zwierząt.

Gdzie pracują absolwenci UMK?