Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: organizacja opieki nad osobą starszą

Czym jest organizacja opieki nad osobą starszą?

Pragniesz pomagać osobom starszym? Nie jest Ci obojętny los osób, które borykają się ze swoją starością lub samotnością? Chcesz dawać im nadzieję i motywację do życia? Studiuj organizację opieki nad osobą starszą. Wspieraj godną starość!

Żyjemy coraz dłużej, osób starszych w naszym społeczeństwie przybywa, a my mamy coraz lepsze pomysły i możliwości by im pomagać. Organizator opieki nad osobą starszą:

  • rozumie potrzeby osób starszych w obszarze zdrowotnym, społecznym, psychologicznym i duchowym
  • potrafi uaktywniać osoby starsze, komunikować się z nimi, pielęgnować je, organizować im czas wolny, pomagać budować relacje
  • wie jak skoordynować działania rodziny, sąsiadów, wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia, a także jak wykorzystać "nowinki" technologiczne w opiece nad osobą starszą
  • potrafi tworzyć i realizować projekty na rzecz osób starszych w sektorze publicznym, pozarządowym i prywatnym

Dlaczego warto studiować organizację opieki nad osobą starszą na UMK?

Organizacja opieki nad osobą starszą to kierunek innowacyjny i interdyscyplinarny, w którym połączyliśmy siły specjalistów w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalistów w zakresie nauk społecznych (socjologia, ekonomia) oraz nauk humanistycznych (filozofia i teologia).

Studenci w ramach I roku studiów odbywają zajęcia w nowocześnie wyposażonych salach Collegium Medicum UMK i uzyskują kompetencje medyczne w zakresie pielęgnowania osób w starszym wieku. W trakcie II i III roku studiów studenci uzyskują kompetencje m. in. w zakresie diagnozowania potrzeb osób starszych, rozumienia ich roli w rodzinie i społeczeństwie, znajomości sposobów ich aktywizowania, organizowania opieki w sektorze publicznym, jak i pozarządowym, pozyskiwania funduszy unijnych na opiekę oraz sposobów wsparcie rodziny w opiece domowej.


Co po studiach?

Absolwenci kierunku organizacja opieki nad osobą starszą mogą podjąć pracę:

  • w instytucjach zajmujących się całodobową i dzienną opieką nad osobami starszymi (domy pomocy społecznej, ośrodki opieki paliatywnej itp.), a także w opiece domowej
  • w klubach seniora i innych placówkach kulturalno-oświatowych zajmujących się aktywizacją i edukacją seniorów
  • w instytucjach publicznych, prywatnych i pozarządowych działających na rzecz seniorów
  • w instytucjach zajmujących się organizacją czasu wolnego seniorów (np. w obszarze turystyki i rekreacji)

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest przez trzy Wydziały UMK:

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Teologiczny