Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: medioznawstwo (s1)

Czym jest medioznawstwo?

Współcześnie wszyscy żyjemy w świecie zdominowanym przez środki masowego przekazu. Naszą rzeczywistość kształtują mass media stare (takie jak telewizja, radio czy prasa), jak i nowe (np. wszelkie odmiany mediów społecznościowych). Medioznawstwo jako kierunek studiów oferuje krytyczną i zdyscyplinowaną refleksję nad środkami masowego przekazu, ale też nad mediami w znaczeniu bardziej pierwotnym, tj. nad językiem i pismem. Medioznawstwo jako kierunek studiów posiada charakter transdyscyplinarny, to znaczy korzysta z dorobku wielu rozmaitych dyscyplin szczegółowych. Nauki o mediach obejmują szeroko rozumianą problematykę treści, historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych). Medioznawstwo opiera się również na empirycznych analizach dotyczących funkcjonowania mass mediów we współczesnym świecie.


Dlaczego warto studiować medioznawstwo na UMK?

Studia opierają się na społecznym, kulturowym, filozoficznym, informatologicznym i kognitywistycznym rozumieniu zagadnień w obrębie pięciu głównych obszarów:

 • teorie mediów,
 • metody analizy mediów,
 • działanie i praktyki mediów,
 • krytyczne ujęcia mediów,
 • umiejętności i technologie medialne.

Uczymy krytycznego spojrzenia na media, ale także dajemy możliwość nabycia umiejętności ich profesjonalnego kształtowania i analizowania. Bogata oferta warsztatów, laboratoriów i konwersatoriów służy wyrobieniu praktycznych umiejętności operowania wiedzą o mediach. Program studiów opiera się m.in. na zajęciach w postaci laboratoriów komputerowych i telewizyjnych, na warsztatach współczesnych technik realizacji radiowej, współpracy z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi, toruńskimi instytucjami kultury i sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej), a także na wykorzystaniu infrastruktury telewizji UMK.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Co po studiach?

W społeczeństwie współczesnym, nazywanym także cyfrowym, informacyjnym lub sieciowym, mass media stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtowania otoczenia, w którym żyjemy.

Nasze studia dają kompetencje do podjęcia pracy we wszelkich instytucjach, w których ma miejsce systematyczne przekazywanie i analizowanie informacji. Nasi absolwenci mogą pracować m.in. jako:

 • osoby odpowiedzialne za PR i kontakty z mediami,
 • analitycy mediów,
 • dziennikarze,
 • twórcy internetowi,
 • badacze społeczni,
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
 • pracownicy organizacji pozarządowych,
 • rzecznicy prasowi,
 • pracownicy domów medialnych,
 • pracownicy działów reklamy, marketingu i promocji.

Absolwenci medioznawstwa mogą też wybrać dalsze studiowanie, kontynuując swoje zainteresowania i zdobywając nowe umiejętności na studiach II stopnia na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, np. na socjologii, filozofii czy dziennikarstwie.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

Aktywność studencka - Radio Sfera [fot. WFiNS] Aktywność studencka - UMK TV [fot. WFiNS]