Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia i technologia żywności (s1)

Czym jest chemia i technologia żywności?

Ten kierunek studiów jest jedną z nielicznych ofert studiów inżynierskich umożliwiającą jednoczesne zdobycie wiedzy z nauk chemicznych i technologii żywności. Jeżeli chcesz wiedzieć, co jesz i jak produkuje się żywność, to na pewno kierunek ten spełni Twoje oczekiwania.


Dlaczego warto studiować chemię i technologię żywności na UMK?

Kierunek chemia i technologia żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. W trakcie studiów student kierunku chemia i technologia żywności nabywa umiejętności wykonania podstawowych analiz chemicznych, analiz żywności, umie organizować i modyfikować (jeżeli jest taka potrzeba) produkcję cukrów oraz tłuszczów, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Ponadto zna zasady funkcjonowania rynku żywności i rozumie jego zasady. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.


Co po studiach?

Absolwenci kierunku chemia i technologia żywności są specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, w tym głównie tłuszczów, cukrów oraz skrobi. Duża ilość praktyk w zakładach przemysłu spożywczego oraz szeroki program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii tłuszczów i cukrów. Dlatego też absolwent kierunku chemia i technologia żywności może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem oraz kontrolą i obrotem żywności. Ponadto, dzięki posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu chemii, informatyki oraz maszynoznawstwa, może podjąć pracę w przedsiębiorstwach powiązanych z tymi dziedzinami wiedzy oraz w pokrewnych obszarach gospodarki i biznesu chemicznego, maszynowego bądź biotechnologicznego w kraju i w Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku chemia i technologia żywności jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich (drugiego stopnia) w zakresie chemii, technologii oraz przetwórstwa żywności.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

chemia i technologia żywności [fot. WCh] chemia i technologia żywności [fot. WCh] chemia i technologia żywności [fot. WCh] chemia i technologia żywności [fot. WCh] chemia i technologia żywności [fot. WCh]