Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia medyczna (s1)

Czym jest chemia medyczna?

Kierunek studiów chemia medyczna oferuje interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych, prowadzące do zrozumienia budowy, metod syntezy i identyfikacji związków posiadających aktywność biologiczną oraz ich przemian metabolicznych, działania na poziomie molekularnym. Student zdobywa również wiedzę z technologii chemikaliów i leków oraz z zakresu prawnych aspektów obrotu lekami.


Dlaczego warto studiować chemię medyczną na UMK?

Ten interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala uzyskać:

  • pogłębione chemiczne, farmaceutyczne, biochemiczne i farmakologiczne przygotowanie do projektowania i rozwoju nowych biologicznie aktywnych cząsteczek,
  • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do projektowania, wytwarzania i testowania form dozowania leków i produktów zdrowotnych,
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych,
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy licencjackiej,
  • wiedzę zawodową do pracy w obrocie farmaceutykami.

Studenci w trakcie studiów mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach związanych z produkcją leków, suplementów diety i obrotem farmaceutykami w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Jeżeli interesuje Cię, jak otrzymywać i analizować substancje o znaczeniu farmakologicznym, to na pewno będzie to kierunek idealny dla Ciebie!


Co po studiach na kierunku chemia medyczna?

Absolwenci kierunku studiów chemia medyczna posiadają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych. Dzięki umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów absolwenci kierunku chemia medyczna są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego i biotechnologicznego, jak i przede wszystkim w szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Znaczny udział w programie studiów stanowią zajęcia laboratoryjne, które gwarantują dobre przygotowanie absolwenta do pracy w laboratoriach.

Ukończone studia licencjackie są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

chemia medyczna [fot. WCh] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański] szalka [fot. WCh] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański]