Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia medyczna (s1)

Czym jest chemia medyczna?

Kierunek studiów chemia medyczna oferuje interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych, prowadzące do zrozumienia budowy, metod syntezy i identyfikacji związków posiadających aktywność biologiczną oraz ich przemian metabolicznych, działania na poziomie molekularnym. Student zdobywa również wiedzę z technologii chemikaliów i leków oraz z zakresu prawnych aspektów obrotu lekami.

 


Dlaczego warto studiować chemię medyczną na UMK?

Ten interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala uzyskać:

  • pogłębione chemiczne, farmaceutyczne, biochemiczne i farmakologiczne przygotowanie do projektowania i rozwoju nowych biologicznie aktywnych cząsteczek,
  • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do projektowania, wytwarzania i testowania form dozowania leków i produktów zdrowotnych,
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych,
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy licencjackiej,
  • wiedzę zawodową do pracy w obrocie farmaceutykami.

Studenci w trakcie studiów mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach związanych z produkcją leków, suplementów diety i obrotem farmaceutykami w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Jeżeli interesuje Cię, jak otrzymywać i analizować substancje o znaczeniu farmakologicznym, to na pewno będzie to kierunek idealny dla Ciebie!

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach na kierunku chemia medyczna?

Absolwenci kierunku studiów chemia medyczna posiadają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych. Dzięki umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów absolwenci kierunku chemia medyczna są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego i biotechnologicznego, jak i przede wszystkim w szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Znaczny udział w programie studiów stanowią zajęcia laboratoryjne, które gwarantują dobre przygotowanie absolwenta do pracy w laboratoriach.

Ukończone studia licencjackie są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Studenckie Koło Naukowe Chemików

fot. Andrzej Romański

Studenckie Koło Naukowe Chemików jest pierwszym kołem naukowym powołanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – działa od 1946 roku. Przewinęło się przez nie wiele pokoleń entuzjastów chemii. Dziś członkowie koła prowadzą badania naukowe, których wyniki publikują i prezentują na konferencjach, ale również zajmują się popularyzacją chemii: prowadzą warsztaty dla młodzieży oraz pokazy doświadczeń chemicznych np. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki lub Drzwi Otwartych Wydziału. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów Chemicznych FePoCh.

W Studenckim Kole Naukowym Chemików jest miejsce również dla Ciebie!

Pokazy doświadczeń chemicznych podczas Drzwi Otwartych Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

chemia medyczna [fot. WCh] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański] szalka [fot. WCh] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański]