Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia (s1)

Czym jest chemia?

Chemia to ciekawe, innowacyjne studia z przyszłością, które odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa.

 

 


Dlaczego warto studiować chemię na UMK?

Kierunek ten oferuje studentom studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. Poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.

Kierunek ten daje więc solidne podstawy wiedzy chemicznej i konkretne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz praktyk i staży w renomowanych firmach m.in. w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Kończąc chemię posiadasz atrakcyjny zawód!


Co po studiach na kierunku chemia?

Absolwenci kierunku chemia posiadają zintegrowaną wiedzę z zakresu chemii oraz umiejętność rozumienia jej podstaw teoretycznych. Potrafią umiejętnie planować i realizować eksperymenty, analizować wyniki i dane literaturowe oraz wyciągać logiczne wnioski. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej i doświadczalnej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Absolwenci są przygotowani do pracy zespołowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym itp.), drobnej wytwórczości oraz administracji.

Absolwenci kierunku chemia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh]