Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: geoinformacja środowiskowa (s2)

Czym jest geoinformacja środowiskowa?

Geoinformacja środowiskowa w proponowanej formule to unikalne w skali kraju, interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej w celu wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą przygotowani do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego oraz zarządzania informacją o jego komponentach nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i geomatycznymi. Po ukończeniu kierunku absolwent dysponuje rozległą wiedzą z zakresu środowiska geograficznego i jego komponentów, systemów informacji geograficznej oraz odznacza się unikalnym doświadczeniem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami geoinformatycznymi.


Dlaczego warto studiować geoinformację środowiskową na UMK?

Geoinformacja środowiskowa na UMK to:

 • kierunek nowoczesny i pionierski w kraju,
 • kierunek praktyczny, którego oczekuje rynek pracy,
 • kierunek doskonale łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi,
 • bardzo urozmaicony program studiów oraz urynkowione efekty kształcenia,
 • kierunek na wydziale, który jako pierwszy ze wszystkich akademickich ośrodków geograficznych w Polsce posiada bezzałogową jednostkę latającą (UAV),
 • program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi odbywającymi się w największych krajowych firmach sektora geotechnologii,
 • możliwość działania w ramach kilku kół naukowych, w tym Sekcji GIS,
 • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki uniwersyteckiej oraz nowoczesne pracownie komputerowe.

Co po geoinformacji środowiskowej?

Absolwenci kierunku są chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej, w ośrodkach badawczych i urzędach,
 • konsultanci i doradcy w dziedzinie gospodarki, geoinformacji, ochrony środowiska czy przestrzeni geograficznej,.
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się środowiskiem geograficznym, jego ochroną, kształtowaniem, a także monitorowaniem

Absolwent geoinformacji środowiskowej jest przygotowany do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Dzień GIS-u

Część studentów ma możliwość realizacji swoich pasji badawczych na Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (Stacja Polarna UMK Kaffioyra Spitsbergen).

Najlepsi studenci kończący kierunek mają możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Nasi studenci prężnie działają w Studenckim Kole Naukowym Geografów.

 

Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] [fot. WNoZiGP]