Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rekrutacja - potwierdzanie efektów uczenia się

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu określa sposób potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz procedurę przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się.

Przepisy szczegółowe:

  • Uchwała Nr 128 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 310)
  • Zarządzenie Nr 139 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się oraz wysokości i zasad pobierania opłat za potwierdzanie efektów uczenia się (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 327)