COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Opłaty cudzoziemcy

Opłaty cudzoziemcy

 Opłaty cudzoziemcy

 

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji na studia jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN. W przypadku aplikowania na Wydział Sztuk Pięknych i konieczności przeprowadzenia egzaminu wstępnego opłata rekrutacyjna wynosi 150 PLN. W przypadku, gdy wydział zarządzi potrzebę odbycia egzaminu kwalifikującego na studia opłata wynosi 100 PLN.

 

 

Numer rachunku na który należy dokonywać wpłaty za rekrutację oraz za I semestr studiów:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. Warszawa

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN number: PL 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880

 

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko, kierunek studiów, informacja za co dokonywana jest wpłata np. opłata rekrutacyjna, opłata za studia

 

Wpłaty za kolejne semestry studiów (w przypadku przyjęcia na studia) będą dokonywane na indywidualny numer konta podany na Pana/Pani koncie w systemie do obsługi studentów USOS.

 

Proszę pamiętać, że na konto uczelni musi wpłynąć cała kwota. UMK nie odpowiada za prowizje pobierane przez bank oraz za różnice kursowe.