Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Formation and Production

Formation and Production of Ultracold Molecules. Application of Ultracold Sr and Hg atoms

(Projekt realizowany w ramach Programu HOMING PLUS)

Okres realizacji projektu: 09.2011 r. – 08.2013 r.
Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

W ramach Programu HOMING PLUS przyznawane są subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce. Jego celem jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy).

Umowa o dofinansowanie: nr HOMING PLUS/2011-3/14 z dn. 12.09.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 220 505,30 zł.

Opis projektu:
Celem badań podjętych w projekcie jest badanie możliwości asocjacji atomów różniących się spinem, otwierające drogę do produkowania ultrazimnych paramagnetycznych molekuł. W projekcie zajmujemy się możliwościami wykorzystania kombinacji pól magnetycznych, elektrycznych i optycznych w "łączeniu" atomów w molekuły - ze szczególnym uwzględnieniem badań układów zawierających atomowy stront oraz rtęć. Kierownik projektu bierze również aktywny udział w bezpośrednim przygotowaniu eksperymentów biegnących w FAMO, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowaniu aparatury do badania ultrazimnej rtęci. Ponadto badane są własności zderzeniowe w układach ultrazimnych, w szczególności możliwość ochłodzenia ultrazimnymi atomami molekuł poprzez "sympatyczne" chłodzenie.
Badania mają ca celu zorientować eksperymenty prowadzone w Krajowym Laboratorium FAMO na przyszłe eksperymenty z ultrazimnymi molekułami.

Koordynator projektu: dr Piotr Szymon Żuchowski
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.