Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Obrazowanie tomograficzne


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Zastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka
(Projekt realizowany w ramach Programu VENTURES)

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 r. - 31.05.2010 r.

Priorytet: I. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 - Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - Program VENTURES

Program VENTURES wspiera projekty aplikacyjne mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu:  115 500,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 98 175,00 zł.

Opis projektu:
Celem projektu było stworzenie laboratoryjnego układu tomografu optycznego pracującego w oparciu o skonstruowane przez Laureatkę strojone źródło światła. Zastosowanie światła o centralnej długości światła fali 1310 mm miało na celu zwiększenie głębokości penetracji w ostrodze twardówki co umożliwiło zobrazowanie całego przedniego odcinka gałki ocznej zwiększając rejony podtwardówkowe. Zwiększona szybkość działania w stosunku do konwencjonalnego OCT, przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości osiowej pozwoliła na uzyskanie tomogramów wysokiej jakości, co przedkłada się na zwiększoną ilość informacji istotnych klinicznie. Szybkość działania powoduje również znaczną redukcję artefaktów ruchowych. Zwiększony zakres pomiarowy umożliwił pomiary całego odcinka przedniego gałki ocznej. W drugim etapie projektu zostały opracowane i sprawdzone nowe protokoły pozyskiwania informacji w dwóch i trzech wymiarach oraz opracowane oprogramowanie umożliwiające analizę ilościową uzyskanych danych, w szczególności tworzenie map grubości i map topograficznych przedniej i tylnej powierzchni rogówki. Efektem końcowym jest metoda i prototypowe urządzenie OCT wykorzystujące strojone źródło światła.

Projektowi towarzyszyły prace badawcze, konstrukcyjne, techniczno-projektowe oraz doświadczalne, które umożliwiły zbudowanie prototypu tomografu OCT.

Koordynator projektu: mgr Michalina Góra
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Justyna Łaskowska
ul. Gagarina 5, pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84

e-mail: justynal@umk.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.