Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Zastosowanie spektralnej tomografii optycznej (SOCT) do badań przepływu krwi
(Projekt realizowany w ramach Programu VENTURES)

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 r. - 31.08.2009 r.

Priorytet: I. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 - Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - Program VENTURES

Program VENTURES wspiera projekty aplikacyjne mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu:  76 965,53 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 64 420,70 zł.

Opis projektu:
Spektralna Tomografia Optyczna (ang. Spectral Optical Coherence Tomography - SOCT) jest nieinwazyjną i bezdotykową techniką obrazowania wewnętrznej struktury obiektów półprzezroczystych, takich jak np. oko. Od około roku dostępne są komercyjne tomografy SOCT i od tego czasu metoda zaczęła być uznaną na całym świecie techniką diagnostyczną w chorobach oczu.

Celem projektu jest przetestowanie i zaproponowanie nowej metody wyznaczania prędkości przepływu STdOCT. Wprowadzenie nowej metody wymaga przeprowadzenia szeregu testów i prac optymalizacyjnych, aby móc zaproponować jak najbardziej niezawodny i prosty w użyciu tomograf do pomiarów prędkości krwi w tkankach oka.

Efektem końcowym projektu będzie układ pomiarowy przekazany partnerowi biznesowemu w celu przeprowadzenia pierwszych testów klinicznych, a po uwzględnieniu uwag ze strony lekarzy, będzie prototypem Dopplerowskiego tomografu SOCT.

Koordynator projektu: dr Anna Szkulmowska
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Justyna Łaskowska
ul. Gagarina 5, pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84

e-mail: justynal@umk.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.