Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Zastosowanie koherentnej tomografii optycznej (OCT) w badaniach obrazów sztalugowych
(Projekt realizowany w ramach Programu VENTURES)

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. - 31.08.2012 r.

Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Program VENTURES wspiera projekty aplikacyjne mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Umowa o dofinansowanie: nr Ventures/2009-3/4 z dnia 01.09.2009 r.

Całkowita wartość projektu:  166 600,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 141 610,00 zł.

Opis projektu:
Celem projektu przygotowanego przez Wydział Sztuk Pięknych jest określenie stopnia przydatności zakresu zastosowań Koherentnej Tomografii Optycznej (OCT) dla określenia budowy technicznej, oceny stanu zachowania oraz planowania i monitorowania przebiegu zabiegów konserwatorskich w stosunku do różnorodnych obiektów malarstwa sztalugowego, w tym także bardzo słabo zbadanego malarstwa ludowego oraz malarstwa na szkle. OCT jest nieinwazyjną i bezdotykową metodą uzyskiwania obrazów przekrojów obiektów częściowo przezroczystych za pomocą promieniowania świetlnego z zakresu bliskiej podczerwieni. Metoda ta może tez być stosowana do uzyskania cyfrowych odwzorowań powierzchni obiektów nieprzeźroczystych. Efektem końcowym projektu będzie katalog zastosowań techniki, poparty przykładami konkretnych doświadczeń.

Koordynator projektu: mgr Magdalena Iwanicka
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84

e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.