Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Hybrid nanostructures as a stepping

Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis

(Projekt realizowany w ramach Programu WELCOME)

Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. – 31.10.2014 r.
Priorytet: I. – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 – Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki – Program WELCOME
Program WELCOME – celem programu jest zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowaniu współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych. Projekt realizowany jest w obszarze Bio – biotechnologia i bioinżynieria i Techno – nowe materiały i technologie, nanotechnologie.
Umowa o dofinansowanie: nr WELCOME/2008/2 z dnia 05.08.2009 r.
Całkowita wartość projektu: 4 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 3 400 000,00 zł.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii optycznej i spektroskopii w celu badania i wykorzystania procesów odbywających się w nanoskali w systemach hybrydowych składających się z biologicznych i nieorganicznych nanostruktur. W szczególności założeniem projektu jest znalezienie sposobów kontroli właściwości optycznych białkowo-barwnikowych kompleksów, które biorą udział w procesie fotosyntezy poprzez absorbowanie światła słonecznego lub poprzez rozdzielenie ładunku. Może być to osiągnięte poprzez połączenie kompleksów fotosyntetycznych z nieorganicznymi nanostrukturami, takimi jak nanocząstki metaliczne i nanokryształy półprzewodnikowe. Podstawą tego projektu są trzy podprojekty doktoranckie.

Pierwszy projekt doktorancki będzie koncentrował się na badaniach optycznych hybrydowych nanostruktur złożonych z nanocząstek metalicznych i nanokryształów półprzewodnikowych.

Drugi projekt doktorancki będzie koncentrował się na wytworzeniu i badaniu układów hybrydowych złożonych z nanocząstek metalicznych oraz kompleksów fotosyntetycznych występujących w algach i bakterii purpurowej.

Trzeci projekt doktorancki będzie związany z opracowaniem technik rozszerzenia zakresu widmowego absorpcji w układach hybrydowych składających się z nanokryształów półprzewodnikowych i kompleksów fotosyntetycznych.

Współpraca międzynarodowa w ramach projektu obejmuje grupy badawcze z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W projekcie przewidziane jest zatrudnienie sześciu młodych naukowców, w tym uczestników staży podoktorskich, doktorantów oraz studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.welcome.fizyka.umk.pl

Koordynator projektu: dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.