Single photon sources for quantum applications

Single photon sources for quantum applications

 Single photon sources for quantum applications

Single photon sources for quantum applications

(Projekt realizowany w ramach Programu HOMING PLUS)

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. - 31.08.2015 r.
Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

W ramach Programu HOMING PLUS przyznawane są subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce. Jego celem jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy).

Umowa o dofinansowanie: nr HOMING PLUS/2013-7/9 z dn. 24.09.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 313 966,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 266 871,10 zł.

Opis projektu:
The proposed research will focus on developing single photon sources for specific applications:

The main effort will be focused on designing and implementing efficient single-photon sources. Their characteristics have potential to improve certain QC protocols and can be applied to newly proposed tests of fundamentals of quantum mechanics. The list of research goals includes:

The sources and diagnostic tools will be developed by theoretical modelling and laboratory tests. Some of the concepts and technical problems will be tackled in collaboration with partners.

Koordynator projektu: dr Piotr Kolenderski
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl

PDF Papier firmowy

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.