Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Single tooth resolved Direct Frequency Comb Spectroscopy and its application for trace gas detection and line shape studies

(Projekt realizowany w ramach Programu HOMING PLUS)

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. - 28.02.2015 r.
Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

W ramach Programu HOMING PLUS przyznawane są subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce. Jego celem jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy).

Umowa o dofinansowanie: nr HOMING PLUS/2012-5/7 z dn. 20.12.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 301 200,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 256 020,00 zł.

Opis projektu:
Technika pomiarowa bezpośrednio wykorzystująca grzebień częstotliwości optycznych do pomiarów spektroskopowych (Direct Frequency Comb Spectroscopy - DFCS) pozwala na połączenie korzyści płynących z zastosowania technik opartych o lasery pracy ciągłej z szerokopasmowym działaniem tradycyjnej spektroskopii opartej na transformacie Fouriera i odpowiada pomiarowi absorpcji przy pomocy tysięcy laserów o pracy ciągłej jednocześnie. Celem projektu jest potwierdzenie użyteczności techniki CE-DFCS (Cavity Enhanced Direct Frequency Comb Spectroscopy) dla pomiarów spektroskopowych z wysoką rozdzielczością spektralną i ustalenie jej poziomu dokładności. W tym celu zbudowany zostanie spektrometr laserowy oparty na grzebieniu częstotliwości optycznych, pozwalający na jednoczesny pomiar koncentracji różnych cząsteczek w próbce gazowej w czasie krótszym od sekundy. Uzyskane wyniki zostaną porównane z wynikami uzyskanymi przy użyciu światowej klasy spektrometru CRDS (Cavity Ringdown Spectroscopy), znajdującego się w Instytut Fizyki UMK. Opisywana technika pomiarowa pozwala na precyzyjne wyznaczanie koncentracji wielu cząsteczek jednocześnie i może mieć zastosowanie w analizie ludzkiego oddechu, detekcji śladowych ilości substancji niebezpiecznych czy badaniach klimatu.

Koordynator projektu: dr Piotr Masłowski
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.