astrolabium

Kursy roczne

STRONA GŁÓWNA          ENGLISH VERSION

Roczny intensywny kurs języka polskiego jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które mają zamiar podjąć studia na UMK, a nie znają języka polskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Absolwenci kursu mogą ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów na UMK zgodnie z obowiązującymi zasadami. Program kursu jest jednak tak pomyślany, że mogą w nim brać udział także osoby, które nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia.

Celem kursu jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Obejmuje on ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia z gramatyki, pracę z tekstem, a także naukę tworzenia tekstów pisanych. Szczególny nacisk zostanie położony na sytuacje komunikacyjne związane z podjęciem studiów na polskiej uczelni oraz na słownictwo, którego opanowanie jest niezbędne, aby student mógł swobodnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku polskim.

Studium wystawia zaproszenie na kurs, a potem zaświadczenie o udziale w kursie, natomiast nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz polskich lub prawa do pobytu w Polsce (kandydaci spoza Unii Europejskiej muszą być świadomi, iż uzyskanie wizy jest procesem długotrwałym oraz że zostaną poproszeni o uiszczenie pełnej opłaty za kurs).

Czas trwania:
1 października 2021 – 30 czerwca 2022
Deadline:
15 września 2021
Liczba godzin:
  • łącznie – 800 godzin**
  • tygodniowo – ok. 30 godzin**
**godzina akademicka w Polsce to 45 minut
Cena:
  • opłata wpisowa – 200 euro*
  • zajęcia dydaktyczne – 2500 euro

Ceny i rabaty zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Roczny kurs intensywny
 
pierwszy udział w kursie
ponowny udział w kursie
dla posiadaczy Karty Polaka lub obywatelstwa polskiego
opłata wpisowa
200 euro*
200 euro*
200 euro*
zajęcia dydaktyczne
2500 euro
2250 euro
2250 euro
koszt całkowity
2700 euro
2450 euro
2450 euro

* Opłata wpisowa jest bezzwrotna.

Pełną opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku nieotrzymania wizy wjazdowej do Polski opłata podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata (koszty operacji bankowych i przewalutowania ponosi uczestnik).

konto
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Polska

BANK MILLENNIUM SA w WARSZAWIE
PL 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
(prosimy wpisać: "Kursy języka polskiego" oraz imię i nazwisko uczestnika)
 
IBAN - PL 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
SWIFT (BIC) - BIGBPLPW

Jak się zapisać?

Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do nas pod adres skjpo@umk.pl

Ze szczegółami rekrutacji można się zapoznać w zakładce Kandydaci.

Zapraszamy!