astrolabium

Kursy roczne

STRONA GŁÓWNA          ENGLISH VERSION

Roczny intensywny kurs języka polskiego jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które mają zamiar podjąć studia na UMK, a nie znają języka polskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Absolwenci kursu mogą ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów na UMK zgodnie z obowiązującymi zasadami. Program kursu jest jednak tak pomyślany, że mogą w nim brać udział także osoby, które nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia.

Celem kursu jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Obejmuje on ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia z gramatyki, pracę z tekstem, a także naukę tworzenia tekstów pisanych. Szczególny nacisk zostanie położony na sytuacje komunikacyjne związane z podjęciem studiów na polskiej uczelni oraz na słownictwo, którego opanowanie jest niezbędne, aby student mógł swobodnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku polskim.

Studium wystawia zaproszenie na kurs, a potem zaświadczenie o udziale w kursie, natomiast nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz polskich lub prawa do pobytu w Polsce (kandydaci spoza Unii Europejskiej muszą być świadomi, iż uzyskanie wizy jest procesem długotrwałym oraz że zostaną poproszeni o uiszczenie pełnej opłaty za kurs).

Czas trwania:
1 października 2024 – 30 czerwca 2025
Deadline:
15 września 2024
UWAGA! Osoby ubiegające się o akademik muszą to zgłosić do 15 sierpnia 2024, rezerwacja miejsca w akademiku wymaga przedpłaty.
Liczba godzin:
  • łącznie – 800 godzin**
  • tygodniowo – ok. 30 godzin**
**godzina akademicka w Polsce to 45 minut
Cena:
  • opłata wpisowa – 200 euro* (900 PLN)
  • zajęcia dydaktyczne – 2500 euro

Ceny i rabaty zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Roczny kurs intensywny
 
pierwszy udział w kursie
ponowny udział w kursie
dla posiadaczy Karty Polaka lub obywatelstwa polskiego
opłata wpisowa
200 euro* (900 PLN)
200 euro* (900 PLN)
200 euro* (900 PLN)
zajęcia dydaktyczne
2500 euro (11 250 PLN)
2250 euro (10 125 PLN)
2250 euro (10 125 PLN)
koszt całkowity
2700 euro (12 150 PLN)
2450 euro (11 025 PLN)
2450 euro (11 025 PLN)

* Opłata wpisowa jest bezzwrotna.

Pełną opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku nieotrzymania wizy wjazdowej do Polski opłata podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata (koszty operacji bankowych i przewalutowania ponosi uczestnik). Warunki rezygnacji z kursu określa ZARZĄDZENIE Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 października 2019 r.

konto
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Polska

BANK MILLENNIUM SA w WARSZAWIE
PL 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
(prosimy wpisać: "Kursy języka polskiego" oraz imię i nazwisko uczestnika)
 
IBAN - PL 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
SWIFT (BIC) - BIGBPLPW

 

Zasady rekrutacji na kurs roczny:

1. Kandydat na roczny intensywny kurs języka polskiego musi:

- przesłać na adres skjpo@umk.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię paszportu (lub ewentualnie innego dokumentu tożsamości),

- przelać na podane wyżej konto opłatę wpisową oraz pełną opłatę za kurs.

2. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca w domu studenckim UMK. Jeśli uczestnik kursu chce z niego skorzystać, podczas składania formularza musi to zgłosić. Liczba miejsc jest ograniczona.  Opłatę za zakwaterowanie uczestnik pokrywa we własnym zakresie na warunkach określonych ZARZĄDZENIEM nr 148 z dnia 10 lipca 2023 r.

3. Po otrzymaniu dokumentów i wpłynięciu na konto opłaty za kurs Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców wysyła zainteresowanemu zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego i uiszczeniu pełnej opłaty (a także rezerwacji miejsca w domu studenckim, jeśli taka nastąpi, liczba miejsc w domu studenckim jest ograniczona).

 

Ze szczegółami rekrutacji można się również zapoznać w zakładce Kandydaci.

Zapraszamy!