astrolabium

STRONA GŁÓWNA          ENGLISH VERSION

W celu zapisania się na kurs należy:

  1. wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i przesłać go do Studium pocztą, e‑mailem lub faksem;
  2. przesłać skan paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
  3. przelać na podane niżej konto Uniwersytetu opłatę wpisową (niepodlegającą zwrotowi w wypadku rezygnacji); pełną opłatę za kurs należy wnieść do dnia rozpoczęcia kursu na to samo konto, chyba że konieczne jest ubieganie się o wizę wjazdową do Polski (wówczas należy od razu przy zgłoszeniu się na kurs uiścić zarówno opłatę wpisową, jak i pełną opłatę za kurs).
Konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Polska

BANK MILLENNIUM S.A. w WARSZAWIE
PL 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
(tytułem: "kurs języka polskiego" + imię i nazwisko uczestnika)

IBAN - PL 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
SWIFT (BIC) - BIGBPLPW

Studium wystawia zaproszenie na kurs, a potem zaświadczenie o udziale w kursie, natomiast nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz polskich lub prawa do pobytu w Polsce (kandydaci spoza Unii Europejskiej muszą być świadomi, iż uzyskanie wizy jest procesem długotrwałym, a także że zostaną poproszeni o uiszczenie pełnej opłaty za kurs).

Każdy uczestnik kursu musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Należy je wykupić we własnym zakresie.

Zasady rekrutacji na kurs roczny:

  1. Kandydat na roczny intensywny kurs języka polskiego dostarcza do Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej), kopię paszportu (lub ewentualnie innego dokumentu tożsamości) oraz przelewa na konto Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców opłatę wpisową oraz pełną opłatę za kurs.
  2. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca w domu studenckim UMK. Jeśli uczestnik kursu chce z niego skorzystać, podczas składania formularza musi to zgłosić. Liczba miejsc jest ograniczona.  Opłatę za zakwaterowanie uczestnik pokrywa we własnym zakresie na warunkach określonych ZARZĄDZENIEM nr 148 z dnia 10 lipca 2023 r.
  3. Po otrzymaniu dokumentów i wpłynięciu na konto opłaty za kurs Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców wysyła zainteresowanemu zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego i uiszczeniu pełnej opłaty (a także rezerwacji miejsca w domu studenckim, jeśli taka nastąpi, liczba miejsc w domu studenckim jest ograniczona).