Solidarity with Ukraine

Useful words

ENGLISHPOLISHPHONETIC
TRANSCRIPTION
GOOD MORNING
GOOD AFTERNOON
DZIEŃ DOBRYJAYNE DOH -BRIH
GOOD EVENINGDOBRY WIECZÓRDOH-BRIH VYEH CHOOR
HELLO/BYECZEŚĆCHESHCH
GOOD BYEDO WIDZENIADOH VEE- DZE -NYA
EXCUSE MEPRZEPRASZAMPSHE- PRAH -SHAM
YESTAKTAAK
NONIENYEH
PLEASEPROSZĘPROH -SHEH
THANK YOUDZIĘKUJĘJENG- KUI -YEH
I UNDERSTANDROZUMIEMRO- ZOO -MYEM
I DON'T UNDERSTANDNIE ROZUMIEMNYEH RO- ZOO -MYEM
I DON'T KNOWNIE WIEMNYEH VYEM
WHATCOTSOH
WHEREGDZIEGD JEH
HOWJAKYAK
HOW MUCHILEEE -LEH
TICKETBILETBEE -LET
STREETULICAOO- LEET -SAH
WHERE IS ...
GAGARINA STREET?
GDZIE JEST ...
ULICA GAGARINA?
GD JEH YEST OO- LEE -
TSAH GA-GA- REE -NAH?
I'M LOSTZGUBIŁEM SIĘ- (masc.)
ZGUBIŁAM SIĘ- (femin.)
ZGOO- BEE -WEM SHEH
ZGOO- BEE -WAM SHEH
MY NAME ISNAZYWAM SIĘNAZYVAM SHEH
WHERE'S THE TOILET?GDZIE JEST TOALETA?GD JEH YEST TOALETAH?
I`D LIKE ...THISCHCIAŁBYM...TOH-CHOW -BIM ... TOH
SMALLMAŁYMA -WIH
BIGDUŻYDOOZH -IH
STUDENT DORMITORYDOM STUDENCKIDOM STOO- DENT -SKEE
CANTEENSTOŁÓWKASTO- WOOV -KAH
CINEMAKINOKEE -NOH

N.B. The phonetic description above has been developed to correspond the sounds of English and is only a very rough guide to Polish pronunciation.

Other useful words:

SHOPS & SERVICES
APTEKA PHARMACY
BIURO PODRÓŻY TRAVEL AGENCY
GABINET STOMATOLOGICZNY DENTIST
DLA PANÓW GENTS
DLA PAŃ LADIES
DWORZEC KOLEJOWY RAILWAY STATION
FRYZJER HAIR DRESSER
INFORMACJA INFORMATION
KANTOR EXCHANGE/BUREAU DE CHANGE
KASA CASHIER/TICKET OFFICE
KAWIARNIA CAFE
LEKARZ, PRZYCHODNIA LEKARSKA DOCTOR, CLINIC
LODY ICE CREAM
ODJAZD DEPARTURE
OWOCE FRUIT
POGOTOWIE RATUNKOWE EMERGENCY
PRZYJAZD ARRIVAL
RESTAURACJA RESTAURANT
SKLEP SHOP
SPOŻYWCZY GROCERY
STOŁÓWKA CANTEEN
SZATNIA CLOAK ROOM
SZPITAL HOSPITAL
WARZYWA VEGETABLES
WEJŚCIE ENTRANCE
WYJŚCIE EXIT