Centrum Promocji i Informacji UMK

Centrum Promocji i Informacji UMK

 Centrum Promocji i Informacji UMK

Centrum Promocji i Informacji UMK
Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl, program@absolwent.umk.pl, festiwal@umk.pl

Centrum pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zadania:


Kierownik - mgr Aleksander Anikowski

pok.: parter, pok. 2
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl

Nadzór nad wszystkimi zadaniami pracowników CPiI UMK, w szczególności:

 • realizacją Programu „Absolwent UMK”,
 • organizacją targów „Promocja Edukacyjna”,
 • udziałem w innych targach edukacyjnych,
 • organizacją akcji promocyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • reklamą zewnętrzną i wewnętrzną Uczelni,
 • serwisami informacyjnymi UMK,
 • profilami i stronami UMK w mediach społecznościowych,
 • innymi zadaniami, zleconymi przez Władze Rektorskie i Kanclerskie UMK
 • Udział w pracach Rady Programowej i Biura Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK w zakresie promocji Uczelni,
 • Współpraca z administracją samorządową, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w zakresie promocji Uniwersytetu,
 • Współpraca z mediami w zakresie promocji Uczelni.

Z-ca Kierownika - mgr Magdalena Szwajda

pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl
 • Koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe;
 • Organizacja Targów Promocja Edukacyjna;
 • Udział w organizacji Salonu Maturzystów ze strony UMK;
 • Koordynacja udziału UMK w pozostałych targach edukacyjnych;
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach elektronicznych;
 • Aktualizacja danych o uczelni i ofercie dydaktycznej na portalach zewnętrznych;
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach tradycyjnych – prasie i telewizji;
 • Obsługa zleceń reklamowych jednostek UMK, realizowanych w ramach działalności bieżącej i projektów;
 • nadzór nad pracą stoiska informacyjnego w Centrum Promocji i Informacji, w szczególności dystrybucją wewnętrzną materiałów promocyjnych UMK i sprzedażą detaliczną, zamówieniami materiałów reklamowych, realizowanymi dla jednostek Uniwersytetu, rozliczeniami magazynowo-księgowymi i inwentaryzacjami towarów.

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Bielawiec-Osińska
pok.: 24, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
fax: 56 611-4756
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Obsługa Programu "Absolwent UMK":

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.

specjalista - mgr Magdalena Janowska
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl
 • obsługa serwisu informacyjnego dla studentów,
 • prowadzenie strony UMK na portalu Facebook,
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Twitter,
 • obsługa serwisu studenckiego na stronie głównej UMK,
 • redakcja materiałów promocyjnych.

główny specjalista - mgr Kinga Nemere-Czachowska
pok.: 24, parter
tel.: 56 611-2237, 56 611-2236
fax: 56 611-4756
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Nadzór nad działalnością Programu „Absolwent UMK”:

 • Koordynacja kampanii telefonicznych;
 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.

specjalista - mgr Anna Płaczek
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl
 • obsługa serwisu informacyjnego dla mediów,
 • obsługa "Wiadomości" na stronie głównej UMK,
 • obsługa serwisu informacyjnego dla studentów.
specjalista - mgr Andrzej Romański
pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4657, 56 611-4874
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl
 • Obsługa fotograficzna imprez centralnych UMK, w szczególności inauguracji roku akademickiego, święta Uniwersytetu i Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
 • Obsługa fotograficzna innych imprez organizowanych przez Władze Uczelni i Centrum Promocji i Informacji;
 • Obsługa fotograficzna najważniejszych wydarzeń studenckich, w szczególności Juwenaliów;
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów fotograficznych dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych UMK;
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Instagram.

samodzielny referent - licencjat Michalina Seklecka
pok.: 2, parter
tel.: 56 611-4657
fax: 56 611-4756
e-mail: promocja@umk.pl

 • obsługa punktu informacyjnego w CPiI
 • udzielanie informacji telefonicznej, elektronicznej oraz w punkcie informacyjnym kandydatom na studia
 • zamawianie materiałów promocyjnych i informacyjnych UMK
 • sprzedaż detaliczna materiałów promocyjnych UMK
 • dystrybucja wewnętrzna materiałów promocyjnych UMK zamówionych w systemie SEZAM
 • obsługa zleceń na materiały promocyjne dla jednostek UMK w systemie SEZAM
 • rozliczenia magazynowo-księgowe, przygotowywanie raportów miesięcznych CPiI
 • inwentaryzacja towarów i materiałów promocyjnych
 • udział w targach edukacyjnych na UMK i poza Toruniem
 • udział w akcjach promocyjnych UMK

 


specjalista - mgr Anna Wielbińska
pok.: 24, parter
tel.: 56 611-4932
fax: 56 611-4756
e-mail: festiwal@umk.pl

Prowadzenie  Biura Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w szczególności:

 • Sporządzanie preliminarzy finansowych Festiwalu;
 • Prowadzenie bazy zgłoszeń imprez festiwalowych;
 • Obsługa administracyjna Rady Programowej Festiwalu;
 • Obsługa zleceń dotyczących Festiwalu;
 • Przygotowanie programu Festiwalu;
 • Przygotowanie merytoryczne stron www Festiwalu;
 • Przygotowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie Festiwalu;
 • Przygotowanie umów dla prowadzących imprezy Festiwalu;
 • Współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia;
 • Współpraca z miejskimi instytucjami kultury;
 • Rozliczanie finansowe Festiwalu;
 • Przygotowanie organizacyjne innych imprez popularyzujących naukę, w szczególności Toruńskiej Nocy Naukowców.