Administracja

Administracja

 Administracja

Władze Administracyjne
Biuro Rektora

Administracja w Toruniu

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu
Biuro Rektora
Bursa Gimnazjum i Liceum Akademickiego
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Aparatury Naukowej
Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
Dział Finansowy
Dział Inwentaryzacji
Dział Inwestycyjno-Energetyczny
Dział Księgowości
Dział Kształcenia
Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych
Dział Nauki
Dział Organizacji
Dział Płac
Dzial Programow Miedzynarodowych
Dzial Promocji i Informacji UMK
Dział Rekrutacji Cudzoziemców
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Dział Socjalny
Dział Spraw Obronnych
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Szkoleń BHP
Dział Współpracy z Zagranicą
Dzial Zamowien Publicznych
Dział Zaopatrzenia i Transportu
Dzial Zarzadzania Funduszami Strukturalnymi
Dzial Zawodowej Promocji Studentow i Absolwentow UMK
Hotel Uniwersytecki
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach
Samodzielne Stanowisko Pracy - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy
Samodzielne Stanowisko Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Samodzielne Stanowisko Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ekonomiczno-Finansowych
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Patentowej i Normalizacji
Sekretariat NSZZ "Solidarność"
Sekretariat Ogólny
Sekretariat ZNP
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu
Zespół Głosu Uczelni
Zespół Radców Prawnych
Zespol ds. BHP i Ochrony Ppoz.
Zespol ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespol ds. Studentow Niepelnosprawnych
Zespol Gospodarczy Obiektów przy ul. Gagarina 39
Zespol Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej w Toruniu
Zespol Prasowy

Administracja w Bydgoszczy

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Aparatury Naukowej CM
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM
Dział Dydaktyki CM
Dział Energetyki CM
Dział Finansowy CM
Dział Informatyczny CM
Dział Księgowości CM
Dział Księgowości Majątkowej CM
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM
Dział Organizacji CM
Dział Płac CM
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
Dział Promocji i Informacji CM
Dział Remontów i Inwestycji CM
Dział Socjalny CM
Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM
Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Jakości Kształcenia CM
Sekretariat Ogólny CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
Zespół ds. BHP i Ppoż CM
Zespół ds. Inwestycji Związanych z Projektem "Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii"
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. realizacji projektu "Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK"
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM
Zespół Radców Prawnych CM