Wykaz części majątków polskich w Republice Litewskiej w latach 1919 - 1939

Jerzy Żenkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uczelniane Centrum Informatyczne
Pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

Wykaz zawarty jest w książkach J. Żenkiewicza: "Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym" i "Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską". Został sporządzony przez autora na podstawie:

Według danych Polskiego Komitetu Wyborczego z 1920 r. oraz Polskiej Frakcji do Sejmu Litewskiego z 1926 r. - sygnalizowano o polskich majątkach na Litwie Kowieńskiej w liczbie ok. 2000. Zdaniem autora liczba ta wydaje się być zawyżoną. Przedstawiony wykaz zawiera znaczącą część polskich majątków. Sporządzenie kompletnego wykazu jest obecnie niemożliwe z uwagi na brak źródeł oraz faktu, iż nie wszyscy Polacy na Litwie Kowieńskiej - w okresie represji litewskich - przyznawali się do swego pochodzenia. Z uwagi na dokonywaną parcelację majątków i spotykanych praktyk ich podziałów pomiędzy członków rodziny - mogły zaistnieć nieścisłości przy określaniu właściciela majątku. Często niemożliwe było określenie przynależności majątku do powiatu i poczty/gminy, bądź ich wybór budził czasami wątpliwości.

Przy ostatniej aktualizacji autor wykorzystał dane nadesłane m.in. przez Marię Nekandę Trepczynę z Białej Podlaski i Zbigniewa Łukowskiego z Gdańska, za które składa podziękowania.

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2007 r.

© Copyright by Jerzy Żenkiewicz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
1. Abramowicz Drawdziki    
2. Abramowicz Ławzginie   Telsze
3. Abramowicz Wajtki   Telsze
4. Adamowicz Tomasz Mikańce Poniewież Poniewież
5. Amforowicz Michał Białłozorów Remigoła Poniewież
6. Ancuta Kazimierz Użumiszki Wędziagoła Kowno
7. Andronowicz Adolf Popele Siesiki Wiłkomierz 
8. Andrzejewska Krystyna i Leopold Syrajcie Telsze Telsze
9. Andrzejewski Seweryn Puszynie Telsze Telsze
10. Ankudowicz Polepie   Wiłkomierz
11. Antonajtys Józef Memenczówka Poniewież Poniewież
12. Aramowicz Stanisław Kidiszki Poniewież Poniewież
13. Aramowicz Michał Trakiszki Wolżywol Poniewież
14. Aramowicz Janina Borkłojnie Poniewież Poniewież
15. Arcybaszewa Wiżunele Uciana Uciana

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
16. Babiański Aleksander Wajgów Kielmy Szawle
17. Babiański Marian Berże Datnów Kiejdany
18. Babiński Użwenty   Szawle
19. Bagińscy Polesie   Rosienie
20. Baldamus Karol Gutków Kybarty Wyłkowyszki
21. Baniewicz Feliks Bieluszki Kiejdany Kiejdany
22. Baniewicz Józef Johaniszkiele Johaniszki Birże
23. Banasiewicz Jan Lokiany Siesiki Wiłkomierz
24. Baranowski Antoni Iurgajcie   Kiejdany
25. Baranowski Józef Mercze Wyłkowyszki Wyłkowyszki
26. Baranowski Leopold Domiany Siady Możejki
27. Bazarewski Józef Beczkany Żyżmory Kowno
28. Bażeński Michał Burbiszki Poniewież Poniewież
29. Bejnard Wiliam Wielkie Gruzy   Birże
30. Bereśniewicz Poweńcie   Szawle
31. Bereśniewicz Szaudinie   Szawle
32. Bereśniewiczowa Stefania Kalniszki Popielany  Szawle
33. Berg Iwan Trumpiany Gorżdy Kretynga
34. Berliński Zygmunt Sosławki Chwejdan Taurogi
35. Bersin Christian Stoczki Wieksznie Możejki
36. Białłozor Wismonty   Szawle
37. Białłozór Jan Białozoryszki Bejsagoła Kiejdany
38. Białozór Grynkiszki   Kiejdany
39. Bichniewicz Władysław Poniemuniek Rakiszki Rakiszki
40. Bielawski Ludwik Kurmiany Poniewież Poniewież
41. Bieliński Poniemuń    
42. Bielkiewicz Piotr Kazimierzowo Kowno Kowno
43. Bielski Bolesław Wiłuki Siesiki Wiłkomierz
44. Bielski Ignacy Minejki Kurszany Szawle
45. Biernik Muśniki   Wiłkomierz
46. Bilewicz Skorojtyszki    
47. Bilewicz Stefaniszki   Szawle
48. Billewicz Antoni Gordy Siady Możejki
49. Billewicz Józef Użłyki   Taurogi
50. Billewicz Wacław Domiany  Siady Możejki
51. Birseneck Christoph Leoniszki Łusza Możejki
52. Birżyszko Józef Poilgocie Szylele Taurogi
53. Bitowt Leon Chorążyszki  Kołtunia Taurogi
54. Bitowt Wojciech Adaszyszki Kielmy Szawle
55. Bleko Kazimierz Zaścianek Bejsagoła Kiejdany
56. Błażas Nikodem Wędziagoła Bejsagoła Kiejdany
57. Bobrowski Adolf Użwarmie Użwenty Szawle
58. Bociarski Ignacy Dusejki Telsze Kiejdany
59. Bociarski Jan i Lubomir Powirwicie Łukniki Telsze
60. Bohdanowicz Feliks Nowiaki Kiejdany-Szaty Kiejdany
61. Bohdanowicz St. Stefaniszki Kurszany Szawle
62. Bohuszewicz Antoni Dobra Wola  Poniewież Poniewież
63. Bohuszewicz  Rady   Poniewież
64. Bolcewicz Szczepan Agnopol Kowno Kowno
65. Bolcewicz Szupienie   Wiłkomierz
66. Bolcewicz Aleksander Uciana   Uciana
67. Bondy Chszczewiszki   Wiłkomierz
68. Borejszo Dionizy i Wincenty Borejsze Janów Wiłkomierz
69. Borowski Zygmunt Pokalniszki Radziwiliszki Szawle
70. Bortkiewicz Podwojzgie  Kurszany Szawle
71. Bortkiewicz K. Jagminiszki Poszawsze Szawle
72. Bortkiewicz Longin Kurmele Pogiry Wiłkomierz
73. Bortkiewicz M. Potyrele Kurszany Szawle
74. Bortkiewicz Antoni Wsoduksznie Poniewież Poniewież
75. Bortkiewicz Wołodkajcie   Kiejdany
76. Bronisz Józef i Paulina Mikoliszki Kretynga Kretynga
77. la Bruyere Court Tadzin Wyłkowyszki Wyłkowyszki
78. la Bruyere Ludwik Guzele Wyłkowyszki Wyłkowyszki
79. Brzozowska Anna Kurkle Onikszty Wiłkomierz
80. Brzozowska Wanda Kurkle II Onikszty Wiłkomierz
81. Brzozowski Bohdan Szłowiany Onikszty Wiłkomierz
82. Brzozowski Henryk i Jadwiga Jakubów Kowarsk Wiłkomierz
83. Brzozowski Stanisław Wodokty   Poniewież
84. Brzozowski Zygmunt Powermeń   Poniewież
85. Brzozowski Poniemuń   Poniewież
86. Bucewicz Stefan Judrany Chwejdany Taurogi
87. Bucewicz Władysław Ożwiana Chwejdany Taurogi
88. Buchniewicz Wł. Poniemuniek   Rakiszki
89. Buczak Emanuel Eglesy 1 Popielany Szawle
90. Budryk Bazyli Gerule Telsze Telsze
91. Budrykówna Maria Białoleś Uźwenty Szawle
92. Budzyński Wiktor Eustachowo Kibarty Wyłkowyszki
93. Buliński  Kirsna    
94. Buliński Owsianiszki   Olita
95. Bü low K. Jupol Linków Szawle
96. Bukont Józef Bukońce Siady Możejki
97. Bukowski Stanisław Dowgieliszki   Kowno
98. Burba Juliusz Renów Siady Możejki
99. Burba Klajsze    
100. Burbianka Emilia Ryngowiany Kurszany Szawle
101. Buszyński Stefan Użubol Poniewież Poniewież
102. Budberg Edward Łabunowo Kiejdany Kiejdany
103. Butkiewicz Bolesław Piłsudy Skaudwile Taurogi
104. Butkiewicz Bolesław Dabikinie   Możejki
105. Butkiewicz Dominik Datnów Datnów Kiejdany
106. Butkiewicz Władysław Szekście Kurszany Szawle
107. Butkiewicz Podubiś   Kowno
108. Butkiewicz Rynowaliszki    
109. Butler Beczkany   Koszedary
110. Butler Rapszany   Wiłkomierz
111. Butrym Jerzy Polesie Nowe Miasto Poniewież
112. Butrym Bohdan Jodkany Nowe Miasto Poniewież
113. Bystram Karol Upita 2   Poniewież
114. Bystram Karol Karolów   Poniewież
115. Bystramowa Józefa i Tadeusz Upita 1 Poniewież Poniewież
116. Bystramowa Karolina Rozalin Rozalin Poniewież
117. Bystram Kazimierz Kurkle Wielkie Onikszty Wiłkomierz
118. Bystram Tadeusz Bystrampol Poniewież Poniewież
119. Bystram Władysław Wolin Wiłkomierz Wiłkomierz
120. Bystram Władysław Wielka Wieś Onikszty Wiłkomierz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
121. Charmański Alfred Miedziaty Duże   Wiłkomierz
122. Charmański Zygmunt Rudowsie 1 Popielany Szawle
123. Charmański Henryk i Józef Wesołów Wiłkomierz Wiłkomierz
124. Chlewicki Aleksander Kiskildzie Subocz Poniewież
125. Chlewiński Iłgiże   Kiejdany
126. Chodkiewiczówna Helena Berże Datnów Kiejdany
127. Choisel de Gauffier Plotele   Telsze
128. Chołod Jan Walerowo   Kowno
129. Chomęntowski Władysław Bortkuny Poniewież Poniewież
130. Chomiński Zbigniew Narutyszki Poniewież Poniewież
131. Chrapowicki Antoni Terespol Gudziuny Kiejdany
132. Chruszczow  Łabgiry   Rosienie
133. Chrystowski Stefan Szatyje   Kowno
134. Chrystowski Lipluny Jaswojnie Kiejdany
135. Chrząstowska Józefa Poszeszwie Poszeszwie Taurogi
136. Ciemnołońska Elżbieta Kosaki Poniewież Poniewież
137. Ciemnołoński Ludwik Godzie Wobolniki Poniewież
138. Cygler J. Dowgiele Kurszany Szawle
139. Cywiński Bohdan Mitów    
140. Czachowski Bolesław Rutkiszki Wyłkowyszki Wyłkowyszki
141. Czacka Jadwiga Stempłe Chwejdany Taurogi
142. Czapas Antoni Wołodkajcie Bejsagoła Kiejdany
143. hr. Czapski Stanisław Berżany Szawkiany Szawle
144. Czarnowski Bronisław Sklawsze Wyłkowyszki Wyłkowyszki
145. Czarnowski Dąbów    
146. Czarnocka Halina Gajłańce Wiłkomierz Wiłkomierz
147. Czarnocka Helena Dębów Szaty Wiłkomierz
148. Czernik Zygmunt Bolniczki   Wiłkomierz
149. Czynk  Tołkocie   Poniewież
150. Czyż Jan Janobil Rosienie Rosienie

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
151. Dackiewicz Józefa Stankuny Wędziagoła Kowno
152. Danecka Ludwika Wojdzbuniszki Wyłkowyszki Wyłkowyszki
153. Daniłowicz Marian Poworcie Botoki Taurogi
154. Dankbar Jan Kroszty   Birże
155. Danusewicz Stanisław Peliszki Wieksznie Możejki
156. Dauksza Ludwik Dyrgajcie Bejsagoła Kiejdany
157. Dąbrowicz Adam Dobrawola Kowno Kowno
158. Dąbrowski Witold Bugienie Możejki Możejki
159. Despot-Zenowicz Marywill   Kiejdany
160. Dobrowolski August Potylcze Wyłkowyszki Wyłkowyszki
161. Dołobowski Roman Powojniszki Szawkiany Szawle
162. Domański Pawliki    
163. Domejko Antoni Paterki Ponatery Wiłkomierz
164. Domejko Wiktoria Ponatery Ponatery Wiłkomierz
165. Domejko Towianki    
166. Domontowicz Puszynowo    
167. Dowbor Wincenty Warkale Łusza Możejki
168. Doweyko Emilia Tytwidyszki Szawkiany Szawle
169. Dowgwiłłowicz Jan Murowany Dw. Linków Szawle
170. Dowgwiłłowicz Zygmunt Włoki Linków Szawle
171. Dowgiałło Dominik Siesiki Siesiki Wiłkomierz
172. Dowgiałło Rumejki    
173. Dowgiłło Stefan Pobole Czekiszki Kowno
174. Dowgird Jan Dowgirdów Ejragoła Rosienie
175. Dowgird Michał i Witold Plemborg Ejragoła Kiejdany
176. Dowgird Polepie   Kiejdany
177. Dowgirdowa Melania Dowgirdów Ejragoła Rosienie
178. Dowgirdowa Olga Raczkiszki Ejragoła Rosienie
179. Dowiatowicz Wismonty    
180. Dowiatt Feliks Zacharkiszki Botoki Taurogi
181. Dowiatt Jerzy Dowiatowo Dworniki  Szawle
182. Dowiatt Korneliusz  Wirszyliszki Erżwiliszki Taurogi
183. Dowiatt  Zastarcie   Szawle
184. Dowmont-Siesicki Józef Pieniany Kowarsk Wiłkomierz
185. Dowmont-Siesicki Józef Troupie   Poniewież
186. Dowmunt Szeszolki   Wiłkomierz
187. Downarowicz Ignacy Kułwa-Górna Kowno Kowno
188. Downarowiczowa Maria Anielów Pogiry Wiłkomierz
189. Dowojna-Sylwestr. Ludwik Łapkaście Kurszany Szawle
190. Dowojna-Sylwestrowicz Andrzej i Anna Wodzigiry Rosienie Rosienie
191. Dowojno-Sylwestrowicz Dowojnowo   Rosienie
192. Drowanowski Medyniszki   Poniewież
193. Druwe T. Powyrwicie Tryszki Szawle
194. Drużałowski Józef Bojoryszki Szaty-Kiejdany Kiejdany
195. Dulewicz Władysław Machuny Kroki Rosienie
196. Dwojna-Sylwestrowicz Łapkasie   Szawle
197. Dzikas Kazimierz Józefów   Kiejdany
198. Dydziulo Ignacy Nabruciszki Kowarsk Wiłkomierz
199. Dymecki Stanisław Pilokalnie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
200. Dymsza Ilzenberg   Rakiszki

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
201. Ejdels Maks Karkliny Wyłkowyszki Wyłkowyszki
202. Ejdrygiewicz Kazimierz Downagol Poniewież Poniewież
203. Ejdrygiewicz Stanisława Niewieżniki Niewieżniki Poniewież
204. Ejmont Piotr Jasudy Pogiełoże Wiłkomierz
205. d'Erceville Kazimierz Plinksze Siady Możejki

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
206. Fabrycjusz Eugeniusz Degenie Telsze Telsze
207. Feldmann M. Lassy Linków Szawle
208. Filipkowski Marian Leśnictwo Wyłkowyszki Wyłkowyszki
209. Fiszer Jan Oszminta   Mariampol
210. Flędzyński Ginkuny   Szawle
211. Florjanowicz Antoni Rostkowszczy-zna Wyłkowyszki Wyłkowyszki
212. Francuzowicz Podłonie    
213. Franiszowa Elżbieta Wołowicze Wyłowyszki Wyłkowyszki
214. Fuchs Edward Łankupiany Wyłkowyszki Wyłkowyszki

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
215. Gadonowa Maria i Romuald Zajeziory Siady Możejki
216. Gadon Ignacy i Michał Rupieki Siady Możejki
217. Galiński Czesław Saniły   Kowno
218. Galler Joachim Roś   Wyłkowyszki
219. Gallera Joachim Szaudyniszki Kibarty Wyłkowyszki
220. Garbalewski Leon Broniszyszki Popielany Szawle
221. Garszyński Władysław Kregzdzie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
222. Gawrońska Anna Pojeziory Wyłkowyszki Wyłkowyszki
223. Gawroński Poszukajcie    
224. Gawroński Szukla   Wyłkowyszki
225. Gerlach Julian Bartniki Wyłkowyszki Wyłkowyszki
226. Gieczewicz Kazimierz Gieczany   Uciana
227. Giedgowd Otton Wornoławki Erżwiłek Taurogi
228. Giedgowd Stanisław Demno Kiejdany Kiejdany
229. Giedmin Józefa Powojłobie Niemokszty Rosienie
230. Giedwiłło Bolesław Nowiniki Erżwiłki Taurogi
231. Giedymin Oława   Olita
232. Gientyłło Poszokornie   Rosienie
233. Gieysztor Stefan Szałtupie Preny Mariampol
234. Giysztorowa Wanda Zacisze Datnów Kiejdany
235. Gimbatt Antoni Boldegi Kielmy Rosienie
236. Gimbuttowa Stanisława Powerpiany Kielmy Rosienie
237. Gintowt Andrzej Głowsze Kiejdany Kiejdany
238. Gintowt Henryk Gumtie Pogiry Wiłkomierz
239. Gintowt Witold Janiszki Szaty-Kiejdany Kiejdany
240. Gintowtt Jamesz Podszacie   Kiejdany
241. Gintowtt Helenów    
242. Gintyłło Felicjan Grobławki Kurszany Szawle
243. Gidrojń Jan Gilwicze Szawle Szawle
244. Gidrojń Lucyna Iszliny Niemokszty Rosienie
245. Glattman Koleśniki    
246. Głazowski E. Borgojle Bejsagoła Kiejdany
247. Głuszkowski Leonard Hołonety Poniewież Poniewież
248. Gniewiewski Pleki   Rosienie
249. Gobiatto Wanda Piękne Pojurze Chwejdany Taurogi
250. Godlewski Kazimierz Degucie   Szawle
251. Godlewski Kazimierz Degucie Łukniki Telsze
252. Godlewski Kazimierz Józefowo Kowno Mariampol
253. Godlewski Leon Aukszolki   Szawle
254. Godlewski  Waldeny   Wyłkowyszki
255. Gongit Michał Boguszki Ponatery Wiłkomierz
256. Gosztowt Milwidy   Kiejdany
257. Gościewicz Anna Wendzol Datnów Kiejdany
258. Gościewicz Michał Goszczuny Gudziun Kiejdany
259. Górski Stanisław Sabany   Birże
260. Górski Kazimierz Kazimierowo   Kowno
261. Górski Sałanty   Telsze
262. Górska Celina Frankowo Rumszy Kowno
263. Górska Maria Kieturaki Telsze Telsze
264. Grabowska K. Milwidy Kurszany Szawle
265. Grabowski Osakno Dusiaty Jeziorosy
266. Grajewski Adolf Popenów Chwejda Taurogi
267. Grajewski St. Makowy   Taurogi
268. Gramadzki Ludwik Szykszniewo Kibarty Wyłkowyszki
269. Grażewicz A. Pooranie   Olita
270. Grotkowski Henryk Possoś Kupiszki Poniewież
271. Grużewski Bolesław Johanpol Cytowiany Kiejdany
272. Grużewski C. Powerpiany Kielmy Rosienie
273. Grużewski Jerzy Kurszany Kurszany Szawle
274. Grużewska Elżbieta Dogwiele Kurszany Szawle
275. Grużewska Tekla Sątekle Wiekszniki Możejki
276. Grużewska Zofia Kielmy Kielmy Rosienie
277. Grużewska Zofia Płuszcze   Szawle
278. Grycewicz Kleofas Andrzejów Szawle Szawle
279. Grynhof Stanisław Jakszyszki Wiłkomierz Wiłkomierz
280. Gurklewicz Romuald Sielany Kurszany Szawle
281. Gotowski M. Marciniszki Żejmy Kiejdany
282. Gużewska Wanda Upina Łukniki Telsze
283. Gużewska Zofia Dyrwiany Łukniki Telsze
284. Gużewski Dyrwiany   Telsze
285. Grużewski Pilcmont    
286. Grużewski Żejmowiany   Telsze
287. Gwoździński Karol Pajkojnie Wędziagoła Kowno

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
288. Hanusowicz Czesław Beminrzajcie Możejki Możejki
289. Hanusewicz Daniuny   Birże
290. Hawryłkiewicz Bronisław  Izabelin Kibarty Wyłkowyszki
291. Hejdemann Franciszek Żorany Popielany Szawle
292. Henke Gustaw Bojary Kibarty Wyłkowyszki
293. Herman Adolf Dowborajcie Krakinów Poniewież
294. Hiksa Alina Narwojsze Kurszany Szawle
295. Hiksa Jan i Włodzimierz Dokurnie Kurszany Szawle
296. Hiksa Duknie    
297. Hofer A. Rekijowo Szawle Szawle
298. Holszański Albin Dyrksztele Telsze Telsze
299. Holszański Leon Jawszycie Wornie Telsze
300. Höltzermann Borys Rózgi Możejki Możejki
301. Holuszyna Kamila Unja Wyłkowyszki Wyłkowyszki
302. Hrycewicz Lubomir Hrejcze Siady Możejki
303. Hryncewicz Ludwik Iłgowo   Wiłkomierz
304. Hryniewiczówna Celina Szawkonty Rosienie Rosienie
305. Hryszkiewiczówna Maria Warpuciany Szakwiany Szawle
306. Hurczyn Józef Płuszczyki Kroże Rosienie
307. Huszczowa Zofia Nowy-Dwór Łusza Możejki
308. Hutten-Czapski Berżany   Szawle

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
309. hr. Iliński-Kaszowski Al. Plinksze Siady Możejki
310. Inczura Tyrkszlany   Poniewież
311. Irzykowicz Kazimierz Balwierzyszki Balwierzyszki Mariampol
312. Iwanowicz Jan Podgaj Kielmy Rosienie
313. Iwanowicz Wojciech Lale Kielmy Rosienie
314. Iwanowski Antoni Szołków Wiłkomierz Wiłkomierz
315. Iwanowski Wincenty Gajżunele Szaty-Kiejdany Kiejdany
316. Iwaszkiewicz Kazimierz Milwidy   Kiejdany

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
317. Jabłoński Józef Tawrynia Poniewież Poniewież
318. Jachimowicz Karol Bobcin Bobty Kowno
319. Jackiewicz  Bożydar   Telsze
320. Jacuński Leon Bortkuniszki Kroki Kiejdany
321. Jacuński Medard Szemetyszki Wiłkomierz Wiłkomierz
322. Jagiełłowicz Klemens Jagiełłowo   Kowno
323. Jagientowicz Kazimierz Pacuny Wędziagoła Kowno
324. Jagmin Rauby   Szawle
325. Jagminowa Zofia i Wacław Wołodkańce Bejsagoła Kiejdany
326. Jaguczański Karol Pozwierzyniec   Rosienie
327. Jakubowski Edmund Kieciny   Rosienie
328. Jakubowski Edmund Czujnie   Szawle
329. Jakubowski Wacław Kieciny Kurszany Szawle
330. Jałowiecki Mieczysław Syłgudyszki   Uciana
331. Janczewski Kazimierz  Jukojnie Widukle Rosienie
332. Janczewski Tadeusz Blinstrubiszki Rosienie Rosienie
333. Janczur Untury    
334. Janczur Użgiry   Szawle
335. Janikowska Irena Legatyszki Niemokszty Rosienie
336. Jankiewicz F. Paszkajcie   Rosienie
337. Jankiewicz L. Polepie   Rosienie
338. Jankowski Aleksander Karoliszki Żorany Telsze
339. Jankowski Józef Okmiana Kupiszki Poniewież
340. Jankowski Stanisław Kiwiszki Szydłów Rosienie
341. Jankowski Wacław Soroki Telsze Telsze
342. Jankowski Wilhelm Gabryelów Gudziuny Kiejdany
343. Jankowski W. Małe Soroki Telsze Telsze
344. Janowicz G. Miżucie Poszawsze Szawle
345. Janowicz Stanisław Gawgory Kielmy Szawle
346. Janowicz Marcin  Giełucie Kielmy Szawle
347. Janowicz Marian Jantmałki Kielmy Szawle
348. Janowicz Wincenty Aleksandrja Szawle Szawle
349. Janowicz Mikołaj Połusze Łusza Możejki
350. Janowicz Milwidy   Szawle
351. Janowicz Norejsze   Szawle
352. Janowicz Targowsk   Szawle
353. Janowiczowa Gabriela i Kazimierz Użgiry Kielmy Szawle
354. Janowiczowa K. Pełdzie Poszawsze Szawle
355. Januszewska Sabina Dapszany   Poniewież
356. Januszewski Marian Symoniszki Rozalin Poniewież
357. Januszkiewicz Roman Żejmigoła Niemokszty Rosienie
358. Januszkiewicz Konkoje   Rosienie
359. Januszkiewiczówna Aleksandra Pojeziory Niemokszty Rosienie
360. Jasieński Bolesław Staniewo Żyżmory  
361. Jasieński Tadeusz Wismonty   Szawle
362. Jasieński Zygmunt Grażuny   Szawle
363. Jasieński Polesie   Poniewież
364. Jasiński Stanisław i Konstancja Podlaś Poniewież Poniewież
365. Jasiński Poniemuniek   Rosienie
366. Jaskołd-Gabsewicz Kimontmedzie   Rosienie
367. Jatniak Albert Dowidyszki Linków Szawle
368. Jatowt Józef Judyszki Kielmy Rosienie
369. Jawgiel Aleksander Kurany Wiłkomierz Wiłkomierz
370. Jaxa-Dembicki Uciecha   Olita
371. Jazdowski Płuszcze Kroże Rosienie
372. Jegliński Lejba Nowinka Wyłkowyszki Wyłkowyszki
373. Jeglińska Janina Staszkuniszki Towiany Wiłkomierz
374. Jezierski Justyn Sudynty Siady Możejki
375. Jucewicz Hieronim Brezgi Rosienie Rosienie
376. Jucewicz Medyszki    
377. Juchniewicz Edmund Kubyciszki   Rosienie
378. Juchniewicz Michał Sabany Poniewież Poniewież
379. Juniewicz Henryk Samuelów Żośle  
380. Jurewicz W. Sampol Gudziuny Kiejdany
381. Jurewiczowa Maria Poginie Bobty Kowno
382. Jurkiewicz Wincenty Koczaniszki Siesiki Wiłkomierz
383. Juszkiewicz Piotr Mockajcie Botoki Taurogi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
384. Kaczanowski-Ostoja Włodzimierz Kołniany Telsze Telsze
385. Kaczkowska Anna Mierność Szawkiany Szawle
386. Kaczkowska Jamontany   Poniewież
387. Kaczyński Józef Szołków Wiłkomierz Wiłkomierz
388. Kaczyński Kazimierz Użurojść Wiłkomierz Wiłkomierz
389. Kaczyński Wincenty Szopów Szack Wiłkomierz
390. Kamiński Józef Rajnie Telsze Telsze
391. Karczewski Romuald Jacuny Olita Olita-Sejny
392. Karp Benedykt Johaniszkiele Johaniszkiele Birże
393. Karp Felician Rekijów Szawle Szawle
394. Karp Franciszek Podziszki   Szawle
395. Karp Liberyszki   Szawle
396. Karp Linkajcie   Szawle
397. Karp Linkowce   Szawle
398. Karp Murowany Dwór   Szawle
399. Kasperowicz Jakubance   Wyłkowyszki
400. Kerei-Quatsche Czerw. Pomusz Linków Szawle
401. Kern Andrzej Serbiny Kiejdany Kowno
402. Kęstowicz Sylwester Dopsze Siady Możejki
403. Kibort Stanisław Laliszki Botoki Taurogi
404. Kibort Gierupie    
405. Kibort Stefaniszki   Szawle
406. Kieławski Stanisław Jawojsze Żejmy-Szaty Kiejdany
407. Kiełpsz K. Grawże Kroki Kiejdany
408. Kiełpsz Władysław Gierdziugoła Kielmy Szawle
409. Kiełpsz Owile   Jeziorosy
410. Kierbedziowa Gabriela Nowy Dwór Poniewież Poniewież
411. Kierbedź Władysław Troupy   Wiłkomierz
412. Kiersnowski Aleksander i Jan Lenkele Rosienie Rosienie
413. Kiewlicz Miłegiany   Wiłkomierz
414. Kiewlicz Mieczysław Łowmiany   Wiłkomierz
415. Kiewlicz Witold Łajbiszki   Wiłkomierz
416. Kisielis Jan Olchowo Gudziuny Kiejdany
417. Kisłowski Wiktor Bukońce Siady Możejki
418. Klewecki Władysław Pogiry Wędziagoła Kowno
419. Klimaszewski Józef Johanów   Taurogi
420. Kłopotowski Wojciech Morkuny Kiejdany Kiejdany
421. Knochowa Maria Botoki Botoki Taurogi
422. Kobeliński Józef Matesze Czekiszki Kowno
423. Kochanowski Stefan Wieprze Wieprze Wiłkomierz
424. Koczan Ignacy Antarysze Wiłkomierz Wiłkomierz
425. Koczan Piotr Mariampol Janów Wiłkomierz
426. Kognowicki Roman Marjanów Poniewież Poniewież
427. Kognowicki Stanisław Łęczynów Kiejdany Kiejdany
428. Kognowicki Wincenty Skuby Czekiszki Kowno
429. Kongowicka Zofja Gosztynie Szawle Szawle
430. Komar Bohdan Poławeń Poniewież Poniewież
431. Komar Konstanty Rogówek Rogowo Poniewież
432. Komar Maciej Ryngowiany Kurszany Szawle
433. Komar Michał Petkuny Traszkuny Poniewież
434. Komar M. Giełgudyszki   Rosienie
435. Komar Władysław Bejsagoła Bejsagoła Kiejdany
436. Komar Hanuszyszki    
437. Komarowa Julia Świętorzecz Wiłkomierz Wiłkomierz
438. Komarowa Maria Hanuszyszki Rakiszki Rakiszki
439. hr. Komorowski Hektor Kowaliszki Rakiszki Rakiszki
440. Komorowski Józef Gikajnie (Gikany)   Rakiszki
441. hr. Komorowski Leon Skrobiszki Birże Rakiszki
442. hr. Komorowski Piotr Radkuny Rakiszki Rakiszki
443. Komorowski (ordynat) Podbirże   Birże
444. Komorowski Syrutyszki   Kiejdany
445. Kontrym Skorojtyszki    
446. Kończa Franciszek Łukinia Siesiki Wiłkomierz
447. Kończa Szeszole   Wiłkomierz
448. Kończyna Ludwika Koncept Żejmy Kowno
449. Kondratowicz Witold Mieszkiele Wieksznie Możejki
450. Konopacki Oskar Sklejpie Wieksznie Możejki
451. Kontowt Mieczysław  Gujany Gudziuny Kiejdany
452. Kontowt Mieczysław  Szowków Wiłkomierz Wiłkomierz
453. Kontowt Troupie   Poniewież
454. Kontrym Franciszek Skorjatyszki Rosienie Rosienie
455. Kontrymówna Leonia Wysoki Dwór Szydłów Rosienie
456. Kopystyński Tadeusz Ejryniszki Łaba Poniewież
457. Korabiewicz Rattowt Gierżdele   Szawle
458. Korabiewicz Juszkany   Poniewież
459. Korabiewiczowa Gierżdele Kurszany Szawle
460. Kordzikowska Rachela Rady Krakinów Poniewież
461. Korewa Ignacy Rutka   Olita
462. Korewa Jarosław Zaciszki Koszedary  
463. Korewa Onufry Bobrowicze   Mariampol
464. Korewa Onufry Poniewieżyk   Kowno
465. Korewa Seweryn Nowotrzeby   Kowno
466. Korewa Tadeusz Zacisze   Kowno
467. Korewa Kotowszczyzna   Rosienie
468. Korewa Żukajmie   Rosienie
469. Korewo Józef Nagi Szydłów Rosienie
470. Korewo Leopold Żwinaki Kielmy Rosienie
471. Korewo-Babiańska Anna Poniewieżyk Bobty Kowno
472. Koreywo Antoni Suwartów Kielmy Szawle
473. Korgowt Antoni Jaczyny Szaty-Kiejdany Kiejdany
474. Korzeniewski Adam Nowotrzeby Bobty Kowno
475. Korzeniewski Wilhelm Dobule Poniewież Poniewież
476. Korzon Franciszek Kotowszczyzna Szydłów Rosienie
477. Korzon Kuszeliszki   Rosienie
478. hr. Kossakowski Jan i Stanisław Wojtkuszki Wiłkomierz Wiłkomierz
479. hr. Kossakowski Jarosław Marciniszki Żejmy Kiejdany
480. hr. Kossakowski Michał Nidoki Wiłkomierz Wiłkomierz
481. hr. Kossakowski Zygmunt Żejmy Żejmy Kiejdany
482. Kossakowski Szymon Marciniszki   Kiejdany
483. Kossko Powszyrwińcie   Wiłkomierz
484. Kossko Jan Boginiszki   Wiłkomierz
485. Kossko Stanisław Budziniszki   Wiłkomierz
486. Kościałkowski Marian Ponedel   Rakiszki
487. Kościałkowski Wł. Poniemuń    
488. Kościałkowski  Kołpaciszki    
489. Kościałkowski Podziałówka    
490. Kościałkowski Polep    
491. Kościałkowski Szeteksznie   Rakiszki
492. Kościałkowski Zabłocie    
493. Kot-Jeleński Wielki Dwór   Wiłkomierz
494. Kotowicz J. Wiłkajcie Popielany Szawle
495. Kowalewscy Pokłonie   Kiejdany
496. Kowalewcy Surwiły   Kiejdany
497. Kowalewski Henryk Surwiły Ejragoła Kowno
498. Kowalewski Stanisław Pokłonie Rosienie Rosienie
499. Kowalewski Władysław Antonowo Poniewież Poniewież
500. Kownacki Ferdynand Kiwile Szkudy Możejki
501. Kozakiewicz Z. Giedwiłajcie Poszawsze Szawle
502. Kozakowska Felicja Ławeny   Poniewież
503. Kozakowska Helena Leonardów Poniewież Poniewież
504. Kozakowski Stanisław Kurany Wiłkomierz Wiłkomierz
505. Koziełł-Poklewski Otton Ponatery Janów Wiłkomierz
506. Koziełł-Poklewski Użukrewnia    
507. Koziełł-Poklewski Wadwy    
508. Koźmian Wacław Podworniki   Szawle
509. Kudrewicz Edward Surwiliszki Kiejdany Kiejdany
510. Kudrewicz Edward Suryszki   Kiejdany
511. Kulwieć Onufry Szyłły Towiany Wiłkomierz
512. Kułakowski Michał i Zofia Pojurze Chwejnany Taurogi
513. Kunatt Zygmunt Szatejnie Kiejdany Kiejdany
514. Kupść Kroszty Hanoszyszki Rakiszki
515. Kusznierewicz Jan Traupie Towiany Wiłkomierz
516. Kusznierewicz Józef Wenie    
517. Kwinto Henryk i Michał Szłapoberż Datnów Kiejdany

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
518. Landsberg Eugeniusz Mury Szawlany Szawle
519. Landsberg Jan Szawlany Szawlany Szawle
520. Landsberg Leon Suliki Szawlany Szawle
521. Laudański Piotr Bejmajnie Pacunele Poniewież
522. Lawdański Jan Surminy Kurszany Szawle
523. Lawdański Julian Bieliszki Kielmy Rosienie
524. Legowicz Józef Urniaże Datnów Kiejdany
525. Legnick Fritz Terespol Kibarty Wyłkowyszki
526. Legnick Kazimierz Wiłkupie Kibarty Wyłkowyszki
527. Legnick Zygfryd Poróżniewo Kibarty Wyłkowyszki
528. Ley Józef Wembry Wyłkowyszki Wyłkowyszki
529. Lisiecki Piotr Szpigle Użwenty Szawle
530. Lisiecki Opejkiszki   Rakiszki
531. Ludkiewicz Aleksander Wodokty Poniewież Poniewież
532. Ludkiewicz Edward i Norbert Zośnice Kupiszki Poniewież
533. Lukom Jan Środkopol Łaba Poniewież
534. Lutkiewicz Jawgiele   Kiejdany
535. Lutkiewicz Zaśnieć   Poniewież
536. Lutyk Bolesław Żorany Popielany Szawle
537. Lutyk Ignacy Polesie Popielany Szawle
538. Lutyk Włodzimierz Dawstary Kielmy Szawle

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
539. Łabanowski Jan Ruwele Kurszany Szawle
540. Łabudź Leon Gintowice    
541. Łabuński Józef Krasnopol Szaty Wiłkomierz
542. Łańcucki Tadeusz Datnów Datnów Kiejdany
543. Ławcewicz Andrzej Czotławki   Szawle
544. Ławcewicz Kazimierz Zaryngowie Kurszany Szawle
545. Ławcewicz Zenon Cygany Kurszany Szawle
546. Ławcewicz Łuksze   Szawle
547. Ławcewicz Mury   Szawle
548. Ławcewicz Troczyszki   Szawle
549. Ławcewiczowa Janowa Kalwiszki Kurszany Szawle
550. Ławrynowicz Dzierżany   Kiejdany
551. Ławrynowiczowie Potruszle   Rosienie
552. Łobanowski Stanisław i Maria Powerkalnie Skaudwile Taurogi
553. Łopato Bronisław Syberek Niemokszty Rosienie
554. Łukaszewicz Wacław   Wiłkomierz Wiłkomierz
555. Łukiański Kazimierz Szelweny Gruździe Szawle
556. Łukomski Kazimierz Bitajcie Szawle Szawle 
557. Łukowiczowa Adolfina Dopsze Siady Możejki
558. Łukowski Julian Barsukinia Wędziagoła Kowno

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
559. Macewicz Jerzy Kondratowicze Jaswojnie Kiejdany
560. Maciański Stanisław Lawdyszki Szaty Kiejdany
561. Maciejewska Jadwiga Niewieżniki   Poniewież
562. Maciejewski Mikołaj Staszkuniszki Wiłkomierz Wiłkomierz
563. Maciejewski Mikołaj Jonańce Onikszty Wiłkomierz
564. Mackiewicz Piotr Narmojnie Szaty  Wiłkomierz
565. Mackiewicz Zygmunt Berże Janów Kowno
566. Mackiewicz Matusiejnie    
567. Mackiewiczówna Wincenta Rudowsie 2 Popielany Szawle
568. Maczyński Szawkoty   Rosienie
569. Magnus Konstanty Retynie Siady Możejki
570. Makarski Lubartów   Wiłkomierz
571. Malecki Władysław Miłaszyszki Wodakle Poniewież
572. Maliński Stefan Bejnarów Szadów Poniewież
573. Maliński Zygmunt Paluniszki Poniewież Poniewież
574. Malkiewicz Prepunty    
575. Małachowski Jan Niewieżniki Poniewież Poniewież
576. Małachowski Łaba   Poniewież
577. Mankiewicz Plumbiany    
578. Marcinkiewicz Ignacy Pukienie Kowarsk Wiłkomierz
579. Martusewicz Jan Warykany Bobty Kowno
580. Martusewicz Kazimierz Podubiś 1 Rosienie Rosienie
581. Martusewicz Kurmele   Wiłkomierz
582. Marżantowiczowa Maria Tronkinie Bejsagoła Kiejdany
583. Maskalun Józef Wysoki-Dwór Wiłkomierz Wiłkomierz
584. Matyłajtys Ludwik Kumiecie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
585. Matusewicz Klemens i Władysław Rogale Kurszany Szawle
586. Matusewicz Gurogi Nowe   Szawle
587. Matusewicz Gurogi Stare   Szawle
588. Matusewiczowa Zofia St. Góroki Kurszany Szawle
589. Mąkiewicz Bolesław Plumbiany Wyłkowyszki Wyłkowyszki
590. Medeksza Stefan Poszumierz Kiejdany Kiejdany
591. Medeksza Medeksze    
592. Medeksza Orwistów   Wiłkomierz
593. Mejer Jan Kople-Górne Szaty Kiejdany
594. Merfeld Adolf Nowodole Bejsagoła Kiejdany
595. Meysztowicz Aleksander Pojoście Poniewież Poniewież
596. Meysztowicz Szymon Ludyń   Poniewież
597. Meysztowicz Sujety   Poniewież
598. Michałowski Stanisław Podleonpol Wiłkomierz Wiłkomierz
599. Mickiewicz Adolf Nowotrzeby   Kowno
600. Michelkiewicz Aleksander Antoginie Bobty Kowno
601. Michniewicz Kazimierz Zołotany Poniewież Poniewież
602. Michniewicz Marian Jotajnie Remigoła Poniewież
603. Michniewicz Wacław Strebejki Kowno Kowno
604. Michniewicz Witold Anetowo Wodakle Poniewież
605. Michniewicz M. Drobuszyszki Żejmy Kiejdany
606. Michniewicz Wodakle   Poniewież
607. hr. Mielżyńska Stanisława Renów Siady Możejki
608. Mieszczański Jerzy Brezgi Wiłkomierz Wiłkomierz
609. Mieszkowski Bonifacy Auksztele Bejsagoła Kiejdany
610. Mieszkowski Feliks Wiluki Siesiki Wiłkomierz
611. Mikszewicz Stanisław Druwiszki Kielmy Rosienie
612. Mikucki Ludwik Preny Czekiszki Kowno
613. Mikulicz Helena Wielopól Wodakle Poniewież
614. Milanowski Eidyniki   Telsze
615. Milen Aleksander Mońkiszki Bejsagoła Kiejdany
616. Milenis Mońkiszki 2   Kiejdany
617. Milewicz Józef Nareliszki Wiłkomierz Wiłkomierz
618. Milwid Roman Lejle Kroki Rosienie
619. Milwidowa Karolina Motkajcie Radziwiliszki Szawle
620. Milwidowa Kazimiera Bokułańce Bobty Kowno
621. Miłajżewski Michał Narmojnie Żejmy Kiejdany
622. Minkiewicz Jan Dowmonty Datnów Kiejdany
623. Misiewicz Antoni Ledokupie Poniewież Poniewież
624. Misiewicz Helena Stachów Szawkiany Szawle
625. Misiewicz Henryk Kanerzyszki Szyrwinty Wiłkomierz
626. Młynarska Anna Iłgów Szaki Kowno
627. Młynarska Zofia Kawkokalnie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
628. Młynarski Franciszek Kłampucie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
629. Mockiewicz Szymon Podoliczki Szawle Szawle
630. hr. Mohl Jan Jocie Taurogi Taurogi
631. Mokrzycka Maria Grawieniszki Łuksza Możejki
632. Mongin Józef Serafiniszki Szaty Kiejdany
633. Mongird Antoni Dowborajcie Krakinów Poniewież
634. Mongird Władysław Wysoki Dwór    
635. Montwid-Białozor Katarzyna Bortkuniszki   Rosienie
636. Montwił Kazimierz Radyki   Kowno
637. Montwiłł Jan Wołmontowicze Pacunele Poniewież
638. Montwiłł Jarosław Narmojnie Kiejdany Kiejdany
639. Montwiłł Stanisław Traszkuny Poniewież Poniewież
640. Montwiłł Stanisław Dziesiukiszki   Uciana
641. Montwiłł Władysław Mitjaniszki Szaty Kiejdany
642. Montwiłł Antokol   Rakiszki
643. Montwiłł Świeciszki   Wiłkomierz
644. Morawski Ustronie   Mariampol
645. Msichowski Juljusz   Kielmy Rosienie
646. Mujżel Karol Mokniany Olita Olita
647. Murawski J. Dydwiże Wyłkowyszki Wyłkowyszki
648. Muszyński Metele    

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
649. Nabatowa Maria Juszkajcie Skaudwile Taurogi
650. Nagrodzki Józef Wasiliszki Bejsagoła Kiejdany
651. Nagórski Dyrwiany   Szawle
652. Nagórski Powyrwicie   Możejki
653. Nagurski Wiktor Powyrwicie Wieksznie Możejki
654. Nagurski Zygmunt Pojeziory Kurszany Szawle
655. Najkowski Rafał Kurszany Kurszany Szawle
656. Nałęcz-Górski Tomasz Szawkiany Szawkiany Szawle
657. Nałęcz-Górski Bierżyniany   Telsze
658. Narbut Jakób Burnie Żejmy Kiejdany
659. Narbutowa Jadwiga Sielany Kurszany Szawle
660. Narkiewicz Piotr Wiłejki Bejsagoła Kiejdany
661. Narkiewicz Dymajcie   Telsze
662. Narkiewicz Dymowicze   Poniewież
663. Narkiewicz Pomusz   Wiłkomierz
664. Narkiewicz Swirny   Wiłkomierz
665. Narkiewiczowa Antonina i Wanda Poworcie Botoki Taurogi
666. Nartowski Władysław Żejmy Żejmy Kiejdany
667. Naruszewicz Adolf Winupie Poniewież Poniewież
668. Narutowicz Stanisław Brewiki   Telsze
669. Narutowicz Dzidy   Szawle
670. Nawlicka Alina Kuszłejkowice Pacunele Poniewież
671. Nawlicki Edward Degule Popielany Szawle
672. Niekrasz Józef Tronkinie Bejsagoła Kiejdany
673. Nieławicka Ludwika Połanieś Żejmy Kiejdany
674. Niewęgłowska Jadwiga Kurkle   Uciana
675. Niewiardowski Szczetojnie Gruzdzie Szawle
676. Niewiarowicz Fabjan Puże Niemokszty Rosienie
677. Nizenberg S. Joniełajcie Popielany Szawle
678. Norejko Ludwik Kierbedyszki Popielany Szawle
679. Nowicka Wiktoria Adolfinów    Rosienie
680. Nowicki Paweł Antokol Wiłkomierz Wiłkomierz
681. Nowicki Nowiki    

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
682. Oertel Jan Janowiciszki Radziwiliszki Szawle
683. Oertel Karol Poszawsze Poszawsze Szawle
684. Oertel Poszymsze   Szawle
685. Oertel Wiktoryn    
686. Ogiński Retów   Telsze
687. Ogulewiczowa Kumiecie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
688. Okulicz Józef Rudele Poniewież Poniewież
689. Okulicz Kazimierz Lotowiany Traszkuny Poniewież
690. Okulicz Konstanty Markuciszki   Kiejdany
691. Okulicz Konstanty Wojszkuny Janów Wiłkomierz
692. Okuliczowa Karolina Markuciszki Kowno Kowno
693. Olberg Bonifacy Gierżdele Kurszany Szawle
694. Ołsufjewa M. Młodzianowo Gudziuny Kiejdany
695. Opulski Paweł Sudynty Siady Możejki
696. Ordyniec Maria Korsakiszki Poniewież Poniewież
697. Ordyniec Stanisław Równie Birże Birże
698. O'Rourke Stefania Wojewodziszki Pogiry Wiłkomierz
699. Ossuch M. Szemiotyszki Szawle Szawle
700. Otańke Adolf Poszerksznie Możejki Możejki

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
701. Pac-Pomarnacki Gieczany    
702. Pac-Pomarnacki Ludwik Koźliszki   Wiłkomierz
703. Pac-Pomarnacki Mieczysław Owanta   Wiłkomierz
704. Pacewicz Leon Sydynty Siady Możejki
705. Panasewicz Jan Łokjany Pogiełoże Wiłkomierz
706. Pancerzyński Sobiesław Aszwiany Wieksznie Możejki
707. Pankiewicz M. Porborupie Żejmy Kiejdany
708. Paprocki Jerzy Pudziszki Władysławów Wyłkowyszki
709. Parczewski Karol Stończe Kretynga Kretynga
710. Parczewski Kazimierz Dworaliszki    
711. Parczewski Wincenty Jakubowo Kretynga Kretynga
712. Parczewski  Staszkuniszki   Wiłkomierz
713. Paszkiewicz Kazimierz Michaliszki Wiłkomierz Wiłkomierz
714. Paszkiewicz Marian Gajluny Rosienie Rosienie
715. Paszkiewicz Stanisław Szlemy Towiany Wiłkomierz
716. Paszkiewicz Rutkiszki   Wyłkowyszki
717. Paszkowicz Michał i Czesław Wołmontowicze Pacunele Rakiszki
718. Pereszczako Hipolit Dapszany Poniewież Poniewież
719. Perkowski Józef Dżuginiany   Telsze
720. Perkowski Tadeusz Dziegmiany Telsze Telsze
721. Petrellewicz Józef Petrele Łuksza Możejki
722. Pieczkowska Adolfina Żeberków   Rosienie
723. Pietraszewicz Kazimierz Jacuny Żejmy Kiejdany
724. Pietraszko Wacław Troki Poniewież Poniewież
725. Piętko Stanisław Wołodkajcie Bejsagoła Kiejdany
726. Piłsudscy Poszołtoń   Rosienie
727. Piłsudska Apolonia Błogosławieństwo   Rosienie
728. Piłsudska Paulina Błogosławieńsk Rosienie Rosienie
729. Piłsudski Adolf Poszałtonie Rosienie Rosienie
730. Piłsudski Bolesław Justynów Rosienie Rosienie
731. Piotrowicz Zygmunt Syrwidy Kielmy Rosienie
732. Piotrowski Antonosz    
733. Piotuch Powiryńcie   Wiłkomierz
734. Piskorski Połany Bejsagoła Kiejdany
735. Pizani Adamów   Wiłkomierz
736. Plater Szweksznia   Telsze
737. hr. Plater Broel Helena Pojurze Chwejdany Taurogi
738. hr. Plater Broel Jerzy Szweksznie Szweksznie Taurogi
739. hr. Plater Broel Marian Wieprze Wieprze Wiłkomierz
740. hr. Plater-Zyberk Konstanty  Biała   Szawle
741. hr. Plater Zyberk Stanisław Kurtowiany Szawle Szawle
742. hr. Plater-Zyberk Szemetyszki   Szawle
743. hr. Plater-Zyberk Tryszki    Możejki
744. Plechowicz Ignacy Bukońce Łusza Możejki
745. Płuszczewski Józef Żołpie Niemokszty Rosienie
746. Podbereski Wysoki Dwór   Rosienie
747. Popławska Leonja Kotowszczyzna Władysławów Wyłkowyszki
748. Potocki Pojeziory   Wyłkowyszki
749. hr. Potulicka M. Dyrksztele Telsze Telsze
750. Powicki Mieczysław Stanisławowo Poniewież Poniewież
751. Powstańska Wanda Pojurze Szylele Taurogi
752. Półtorak Ignacy Petrele Możejki Możejki
753. Prószyński Adolf Miniszki Wiłkomierz Wiłkomierz
754. Pruffer J. Poklibie Telsze Telsze
755. Przeciszewska Celina Widukle Rosienie Rosienie
756. Przeciszewska Stanisława Skaudwile Skaudwile Taurogi
757. Przeciszewski Szczęsny Rochowo Rosienie Rosienie
758. hr. Przeździecki Jan Abele Rakiszki Rakiszki
759. hr. Przeździecki Jan Rakiszki Rakiszki Rakiszki
760. Przeździecki Stefan Zastarcie Kurszany Szawle
761. Przyjałgowski Leon Gierdziagoła Kielmy Szawle
762. Puhaczewski Jowajsze    
763. Purwiński Józef Wiktoryn Wyłkowyszki Wyłkowyszki
764. Pusłowski Poławieniek    
765. Puzyna Konstanty Wiktoryszki Poniewież Poniewież
766. Puzyna Tadeusz Sukniszki Poniewież Poniewież
767. Puzyna Krupie    
768. Puzynianka Janina Albrechtów Krupie Szawle
769. Puzynowski Bieguszki   Uciana
770. Pytliński Lidziuny    

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
771. Raczkowski Antoni Miegiany Gudziuny Kiejdany
772. Raczkowski Eugeniusz Łęczynów Kiejdany Kiejdany
773. Raczkowski Pakalniszki   Kiejdany
774. Rahden Edward Gruże   Szawle
775. Radwiłłowicz Józef Nidoki Wiłkomierz Wiłkomierz
776. Radwiłłowicz Stanisław Maldenie Tryszki Szawle
777. Radwiłłowicz Tadeusz Gawny Taurogi Taurogi
778. Radziwiłowicz Pokirszyn Bejsagoła Kiejdany
779. Radziwiłł Birże   Birże
780. ks. Radziwiłł Konstanty Karol Towiany   Wiłkomierz
781. ks. Radziwiłłówna Taida Leonpol Wiłkomierz Wiłkomierz
782. Radzyński-Zapaśnik Bogusław Zdaniszki   Wiłkomierz
783. Rakowski Kazimierz Narkiszki Botoki Taurogi
784. Ramotowski Kazimierz Juchneliszki Szostakowo Olita
785. Ratsch Albert Grawieniszki Łusza Możejki
786. Reichardt Oskar Dowgiełajcie Radziwiliszki Szawle
787. Reichardtówna Maria Pobolwiany Tryszki Szawle
788. Rejcewicz Robert Janopol W. Wileńska Poniewież
789. Reikałło Julian Żyżemki Pogiry Wiłkomierz
790. Rembowska Bronisława Sliże Wiłkomierz Wiłkomierz
791. Ribbe Teodor Łatwedyszki Kruki Szawle
792. Robaszewski Konstanty Borejsze Janów Wiłkomierz
793. Rodowicz Stanisław Gordele Szawle Szawle
794. Rodowicz Wincenty Bortkuniszki Bejsagoła Kiejdany
795. Rodzewiczowa Stanisława Kumpie   Kowno
796. Rogalski Jan Kibiszki Poniewież Poniewież
797. Rogowicz Maria Pałtyszki Kowno Kowno
798. Rogowski Konstanty Lawkodom Kielmy Rosienie
799. Rogowski Wincenty Berże Datnów Kiejdany
800. Rojcewicz Piotr Tamelany Krakinów Poniewież
801. Rokujżo Dominik Srubie Szaty Kiejdany
802. Rokujżo Żemajtkiemie   Kowno
803. Romanowski Piotr Pokwaście Siady Możejki
804. Romanowski Władysław Narmojnie Szaty Kiejdany
805. Romer Bronisław Władykiszki Koszedary  
806. Romer Bronisław Antonosza Abele Rakiszki
807. Romer Eugeniusz Cytowiany Cytowiany Rosienie
808. Romer Michał Bohdaniszki Abele Rakiszki
809. Romer Pogryżów   Rosienie
810. br. Ropp Juchnajcze Szawle Szawle
811. br. Ropp Briegoła Poniewież Poniewież
812. br. Ropp Otto Dagilinie   Birże
813. br. Ropp Wilhelm Pojaszminie   Birże
814. Ropp Radziwilany   Birże
815. Rościszewski Włodzimierz Anopol Siady Możejki
816. Rouba Franciszek Świrny Dolne Wiłkomierz Wiłkomierz
817. Rozen Piotr Gaczany Gaczany Uciana
818. Rózga Jerzy Racze  Siady Możejki
819. Rozenberg Kuszel Penkiny Kibarty Wyłkowyszki
820. Rubażewicz W. Sielany Kurszany Szawle
821. Rudominówna-Dusiacka Hołonety Poniewież Poniewież
822. Rudowicz B. Podegłuki Szawle Szawle
823. Rudziewicz Kazimierz Giwole Wieksznie Możejki
824. Rupejkówna Łucja Kukie Siady Możejki
825. Rusocki Arnold Penkiny Wyłkowyszki Wyłkowyszki
826. Rustejko Bejnaryszki   Kiejdany
827. Rustejko Walery Terespol Gudziuny Kiejdany
828. Ruszczyc Gwidon Bekupie   Wiłkomierz
829. Ruszczyc Gwidon Jodziszki   Wiłkomierz
830. Ruszczyc Poszyrwińcie   Wiłkomierz
831. Rutkowski Oskar Szakale Skopiszki Rakiszki
832. Rutkowski Zygmunt Koźliszki Rakiszki Rakiszki
833. Ryba Jan Ronbany   Birże
834. Rymgajłło Stanisław Peliszki Wieksznie Możejki
835. Rymgajłło Zygmunt Nowe Gilwicze Kurszany Szawle
836. Rymkiewicz Antoni Girdyszki Poniewież Poniewież
837. Rymkiewicz Józef Wodakle Poniewież Poniewież
838. Rymkiewiczowa Waleria Nurki Telsze Telsze
839. Rymowicz Buble Kiejdany Kiejdany
840. Ryndzewicz Kazimierz Polepie Wiłkomierz Wiłkomierz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
841. Sadowski Lubicz Włodzimierz Sugaudzie Wieksznie Możejki
842. Sakiel Koszucie    
843. Sakiell Antoni Pojeziory Dorbiany Kretynga
844. Sakiell Władysław Poliksznie Kielmy Rosienie
845. Sakiell Zygmunt Powondeń Wornie Telsze
846. Sakne August Traszkuny Poniewież Poniewież
847. Salmonowicz Stanisław Gudziszki Gaczany Uciana
848. Sarnacki Stanisław Żegżdry Kowno Kowno
849. Sarosiekowa Helena Pogiermoń Kowno Kowno
850. Sartorius Poromasz Kielmy Rosienie
851. Sawicki Bolesław Mitruny Krakinów Poniewież
852. Sawicki Piotr Poniewież Poniewież Poniewież
853. Sawicki Dauksze Datnów Kiejdany
854. Sawicki Morgi   Mariampol
855. Sawicka Bronisława Trepy Botoki Taurogi
856. Sawnar Jan Monkiszki 1 Bejsagoła Kiejdany
857. Selensowa Maria Leoniszki Poniewież Poniewież
858. Siawciłło Feliks Songajliszki Taurogi Taurogi
859. Sieklucki Martynajcie   Kiejdany
860. Siemaszko Michał Antoszew Gudziuny Kiejdany
861. Siemaszko Krzewin    
862. Sienkiewiczowa Jadwiga Kiewnary Poszawsze Szawle
863. Sieńkowska Jadwiga Podubiś 2 Kielmy Rosienie
864. Siesicka Szeszolki   Wiłkomierz
865. Siesicki Pieniany   Wiłkomierz
866. Siesicki Poniemuń   Wiłkomierz
867. Sipowicz Józef Kople Górne Szaty Kiejdany
868. Sipowicz Kazimierz Czyrele Datnów Kiejdany
869. Sipowicz Boruny   Kiejdany
870. Siriatowicz Bolesław Misztowty Datnów Kiejdany
871. Siwecki Adam Dydwiże Wyłkowyszki Wyłkowyszki
872. Siwecki Romantyszki   Wyłkowyszki
873. Skaczkowski Alfons Nowjaki Szaty Wyłkowyszki
874. Skąpski Gustaw Pusdeszry Wyłkowyszki Wyłkowyszki
875. Skinder Michał Podworniki Poniewież Poniewież
876. Skirgajło Jan Juszkańce Wilki Kowno
877. Skłodowski Stanisław Towianki Szaty Kiejdany
878. Skowzgird Piotr Meszki Tryszki Szawle
879. Skrzypkowska Burbiszki   Rosienie
880. Słaboszewicz Bronisław Butkajcie Kołtyniany Taurogi
881. Sławczyńska Butliszki   Rosienie
882. Sławińska Staszkuniszki   Wiłkomierz
883. Sławiński Wacław Wieżoławki Taurogi Taurogi
884. Słowaczyńska Maria Butkiszki Kielmy Rosienie
885. Słoński L. Poeglesy Popielany Szawle
886. Smiglevicius Użwenty   Szawle
887. Smilgiewicz Jan Użwenty Użwenty Szawle
888. Sobolewski Stanisław Lubicz Krakinów Poniewież
889. Sokołowska Maria Płosztoka Wiłkomierz Wiłkomierz
890. Sokołowski Antoni Rubeżajcie Telsze Telsze
891. Sokołowski Edward Borsuniszki   Kowno
892. Sokołowski Józef Brezgi Wiłkomierz Wiłkomierz
893. Sokołowski Leon Wejweryszki   Kowno
894. Sokołowski Marian Łopie Wiłkomierz Wiłkomierz
895. Sokołowski Stanisław Prepunty Sereje Olita
896. Sokołowski Władysław Burbiszki Wornie Telsze
897. Sokołowski Władysław Teofanów Kowno Kowno
898. Sołłohub Teodor Kojgole Żejmy Kiejdany
899. Soroczkin Włodzimierz Syrutyszki Gudziuny Kiejdany
900. Soroko Bohdan Dobusze Kowarsk Wiłkomierz
901. Sosnowski Jan Daukszogiry Pokojnie Kowno
902. Spadkobiercy Ogińskich Płungiany   Telsze
903. Spudas Stefaniszki   Szawle
904. Staniewicz Stefan Dopsze Siady Możejki
905. Staniewicz Zygmunt Nowa Dola Poniewież Poniewież
906. Stankunowicz Kazimierz Dawidańce Ponetery Wiłkomierz
907. Stankunowicz Władysław Posrowcie Szaty Wiłkomierz
908. Starycki M. Radzwiliszki Radzwiliszki Szawle
909. Staszyński Jan Żemigoła Widukle Rosienie
910. Staszkiewicz Mikołaj Wielki Pomusz Linków Szawle
911. Stawriłło Ludwik Kurkle Kowarsk Wiłkomierz
912. Stefanowicz Bolesław Sędziany Datnów Kiejdany
913. Stefanowicz Czesław Łapie   Kowno
914. Stefanowicz Włodzimierz St. Szawkiany Szawkiany Szawle
915. Stomma Wiktor Jasiuliszki Towiany Wiłkomierz
916. Stomma Jawknojcie    
917. Stommowa Jadwiga Szacuny-Juck. Kiejdany Kiejdany
918. Stankunowicz Dowidonie   Wiłkomierz
919. Stoński Eglesy 2   Szawle
920. Stopieżyński Maria Poskajście Krakinów Poniewież
921. Straszewicz Walerian Augustów Poniewież Poniewież
922. Strauchman Adolf Montwidowo Kroki Kiejdany
923. Strawiński Witold Kawłoki Rosienie Rosienie
924. Strawiński Giegużyn    
925. Strawiński Pietkowszczy-zna    
926. Strebejko Adolf Tugajły Wieprze Wiłkomierz
927. Strebejko Stanisław Dauksze Kiejdany Kiejdany
928. Strebejko Wołkajcie   Kiejdany
929. Strumiłło Justyn Żyżmory Żyżmory Kowno
930. Strumiłło Kazimierz Koszedary Koszedary  
931. Strumiłło Ludwik Sklaryszki Szawlany Szawle
932. Stulpin Wiktor Załszyle Telsze Telsze
933. Surgowt Jan Szawlańce Kowarsk Wiłkomierz
934. Sutkiewicz Kazimierz Jodziany   Birże
935. Świątecki Kazimierz Poniemuń Poniemuniek Rakiszki
936. Świątecki Okocie   Olita
937. Świechowski Edward Milachnów Niemokszty Rosienie
938. Świechowski Józef Kajrów Niemokszty Rosienie
939. Świechowski Marian Kajryszki   Rosienie
940. Świętun Buczyszki   Możejki
941. Świrtunowa L. Bucze Łusza Możejki
942. Swolkień Andrzej Mimote Żejmy Kiejdany
943. Swolkień Bolesław i Wanda Białłozorów Poniewież Poniewież
944. Swolkień Białłozorów   Poniewież
945. Swolkieniowa Maria Drabiszki Szaty Kiejdany
946. Syrjatowicz Henryk Poszuszwie Szawlany Szawle
947. Syrtowt Stanisław Użomedzie Rosienie Rosienie
948. Syrutowicz Józef Kajryszki Tryszki Szawle
949. Syrutowicz Powyrwicie   Możejki
950. Sysojew Włodzimierz Tucze Wieksznie Możejki
951. Szablewicz Adolf Kiekowicze Wędziagoła Kowno
952. Szabuniewicz Edward Antonów Pilwiszki Wyłkowyszki
953. Szacka Irena Gierżdele Kurszany Szawle
954. Szagidowicz Pikczuny   Rosienie
955. Szaławkowa Eleonora Rurzejki Pogiry Wiłkomierz
956. Szarkańska Lejba Markowo Wyłkowyszki Wyłkowyszki
957. Szczypkowska Jadwiga Burbiszki Rosienie Rosienie
958. Szemeto Konstanty Kowszanka Janów Wiłkomierz
959. Szemiot Mieczysław i Tadeusz Giełgudyszki Szaki Kowno
960. Szeszmiencewa Ludwika Trepy Skaudwile Taurogi
961. Szlagier Hieronim Szczęśniszki Kielmy Rosienie
962. Szlagier Wacław Jurkajcie Kroże Szawle
963. Szletyńska Maria Rukła Janów Kowno
964. Szołkowski Jan Jatowty Czerkisy Kowno
965. Sztejn Michał Leoniszki Krakinów Poniewież
966. Szukszta Jan Michaliszki Poniewież Poniewież
967. Szukszta Józef Kroże Kroże Rosienie
968. Szukszta Karol Butkiszki Kroże Rosienie
969. Szukszta Władysław Wajgów Wajgów Szawle
970. Szukszta Zofia Kroże Kroże Rosienie
971. Szukszta Medyngiany   Telsze
972. Szukszta Upina   Telsze
973. Szulc Eugeniusz Łomie Taurogi Taurogi
974. Szumkowski Jurgielewszczy-zna    
975. Szuszewicz Dyrwiany Małe   Szawle
976. Szwede Włodzimierz Lełajcie Możejki Możejki
977. Szwejkowska Stefania Klewinie Erżwilek Taurogi
978. Swejkowski Rafał Antonowo Rogowo Poniewież
979. Szwejkowski Romuald Szwojniszki Poniewież Poniewież
980. Szwojnicka Franciszka Rady Poniewież Poniewież
981. Szwojnicki Zygmunt Borkłojnie Poniewież Poniewież
982. Szwoynicki Karol Jodaki   Wiłkomierz
983. Szymkiewicz Adam Łokiany Ponatery Wiłkomierz
984. Szymkiewicz Antoni Nacuny Kiejdany Kiejdany
985. Szymkiewicz Józef Poworcie Botoki Taurogi
986. Szymkowski Konstanty Ratowty Wieprze Wiłkomierz
987. Szymkowski Paweł Toroki Siesiki Wiłkomierz
988. Szymowicz Mieczysław Dziawgiany Szylele Taurogi
989. Szyszkowa Maria Janopol Olita Olita

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
990. Taborowski Władysław Juszkiszki Skaudwile Taurogi
991. Talko-Hryncewicz Iłgów   Wyłkowyszki
992. Tałłat-Kiełpsz Sudynty Siady Możejki
993. Tałuć St. Mejże Poszawsze Szawle
994. Tański Lucjan Świrny Kowarsk Wiłkomierz
995. Tarasiewicz Maria Pogorduwie Pacunele Poniewież
996. Tarnowski Tadeusz Pokiewie Kielmy Szawle
997. Tarnowski Butowty    
998. Teniszew Wanda Kursze Poniewież Poniewież
999. hr. Totleben G. Kiejdany Kiejdany Kiejdany
1000. Traubsolt Ludwikowo    
1001. Trautsolt Czesław Ludwików Balwierzyszki Mariampol
1002. Trębicki Jan Zalesie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1003. Trojanowski Adam Eljaszyszki Taurogi Taurogi
1004. Trost Antonina Błogosławień Wieksznie Możejki
1005. Tupalski Gotyńce   Rakiszki
1006. Tupalski Kroszty   Rakiszki
1007. Tur Topól    
1008. Tyszka Józef Józefowo Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1009. hr. Tyszkiewicz Aleksander Kretynga Kretynga Kretynga
1010. hr. Tyszkiewicz Benedykt Czerwony Dwór Kowno Kowno
1011. hr. Tyszkiewicz Jan Wiluki Siesiki Wiłkomierz
1012. hr. Tyszkiewicz Stefan Korsaki Żośle Kowno
1013. Tyszkiewicz Ostrów   Poniewież
1014. Tyszkiewicz Połąga   Kretynga
1015. hr. Tyszkiewiczowa Maria Żydyki Łusza Możejki

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
1016. Ugiański A. Tydwidyszki Szawkiany Szawle
1017. Underowicz Żorany   Telsze
1018. Untulis Szeszolki   Wiłkomierz
1019. Urbanowicz B. Berże Datnów Kiejdany
1020. Urbanowicz Bolesław Dumitry   Telsze
1021. Urbel Piotr Stobry Kiejdany Kiejdany
1022. Urniaż Helena Urniaże Datnów Kiejdany
1023. Uszacki Jan Janidzie   Uciana
1024. Uszacki Teofil Grażanki   Uciana
1025. Uszpulewicz Romuald Rotkowszczyzna Wiłkomierz Wiłkomierz
1026. Uziembło Włodzimierz Żyżmy Pogiry Wiłkomierz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
1027. Vannag V. Podlinków Linków Szawle

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
1028. Wallenburg W. Kieturakie Telsze Telsze
1029. Wańkowiczówna Regina Jodkańce Kowno Kowno
1030. Wańkowski Johalin    
1031. Wargaftik Borys Skorule Janów Kowno
1032. Wasil ewski Henryk Radziejowszki Olita Olita
1033. Waszkiewicz Jan Maciany Datnów Kiejdany
1034. Wazgird Jan Sudynty Siady Możejki
1035. Weryha-Darewski Antoni Lekajcie Wilki Kowno
1036. Weryha-Darowski Lonajcie    
1037. Weyssenhoff Jużynty   Jeziorosy
1038. Weyssenhoff Pokrewnie   Rakiszki
1039. Weyssenhoff Tarnowo    
1040. Węcławska A. Pokiewie Kielmy Szawle
1041. Węcłowowicz Burbiszki   Uciana
1042. Wędziagolska Jadwiga Sotkiszki Kiejdany Kiejdany
1043. Wędziagolski Marian Tuczany Kiejdany Kiejdany
1044. Widugier Jan Pogiegoła Poniewież Poniewież
1045. Wielhorski Bolcze    
1046. Wielohorski Władysław i Celina Bolcze Niemokszty Taurogi
1047. Wierzbicka Jadwiga Borgojle Bejsagoła Kiejdany
1048. Willamowicz Paweł Wędziagoła Wędziagoła Kowno
1049. Willamowicz Stanisław Bojany Bobty Kowno
1050. Wimbor Aleksander Ejgirgole   Kowno
1051. Wimbor Kazimierz Iszory   Kowno
1052. Wimbor Władysław Wimbory Bobty Kowno
1053. Wiszniewska Jadwiga Słoboda Kiejdany Kiejdany
1054. Wiszniewski Lucjan Żybortany Poniewież Poniewież
1055. Witkiewiczowa Józefa Ukryny Siady Możejki
1056. Wizgird Mieczysław Mażajcie Popielany Szawle
1057. Wocianiec Albin Wociańce Ponatery Wiłkomierz
1058. Wodzyński Promież   Olita
1059. Wojnarowska Elżbieta Antuzów   Jeziorosy
1060. Wojniłłowicz Władysław Daniliszki Poniewież Poniewież
1061. Wojniłłowicz Stanisław Zyckiszki Rosienie Rosienie
1062. Wojniłłowicz Kalniszki   Rosienie
1063. Wojnowski Antoni Szaszeższe Bobry Kowno
1064. Wojnowski Jarosław Zawiszyn Kiejdany Kiejdany
1065. Wojtkiewicz Aleksander Podubiś Rosienie Rosienie
1066. Wojtkiewicz Bronisław Żydyki Łusza Możejki
1067. Wojtkiewicz Jan Gimietynie Poniewież Poniewież
1068. Wojtkiewicz Józef Użgiry Wornie Telsze
1069. Wojtkiewicz Tomasz Auksztoliszki Hrynkiszki Kiejdany
1070. Wojtkiewicz Zacisze   Mariampol
1071. Wolbek Józef Swożany Wiłkomierz Wiłkomierz
1072. Wolmer Wacław Wieżajcie Kretynga Kretynga
1073. Wolmerowa Maria Mielżyn Gorżdy Kretynga
1074. Wolmer Polenta Stanisław Radwicie Chwejdany Taurogi
1075. Wolska Stanisława Winksznupie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1076. Wołodko Olesin Kurszany Szawle
1077. Woyczyński Stanisław Olwita Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1078. Wyrzykowski Ludwik Zimna Krynica Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1079. Wyszomirski Edward Łukowik Kretynga Kretynga
1080. Wyszomirski Stanisław Leżyki Żagory Szawle

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
1081. Zabiełło Józef Powirwicie Tryszki Szawle
1082. Zabiełło Karol Opitołoki Kiejdany Kiejdany
1083. Zabłocki Jarosław Troniszki   Uciana
1084. Zaborski Witold Rapszany Towiany Wiłkomierz
1085. Zaborski Bogdałów    
1086. Zaborski Konstantynów    
1087. Zahajdaczny Eglesy 3   Szawle
1088. Zajkowska Stanisława Kadagie Okmiany Szawle
1089. Zalaski Zygmunt Pogawgień Łaba Poniewież
1090. Zaleski Witold Hermaniszki Kowno Kowno
1091. Zaleski Morwa    
1092. Załęski Baliszki   Poniewież
1093. Zanowa Teresa Poniemuń Wilki Kowno
1094. Zaremba Roman Kretkompie Wilki Kowno
1095. Zawisza Antoni Małe Wodokty Poniewież Poniewież
1096. Zawisza Kazimierz Jotajnie Krakinów Poniewież
1097. Zawisza Paweł Linkowiec Krakinów Poniewież
1098. Zawisza Walery Słobodka Poniewież Poniewież
1099. Zbrzeziński Jan Wyłkobolie Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1100. Zdanowicz Mieczysław Stokliszki   Birże
1101. Zenowicz Tadeusz Marywil Janów Kowno
1102. Zieleniewski Stanisław Romantyszki Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1103. Zieliński Stanisław Olwita Wyłkowyszki Wyłkowyszki
1104. Zielińska Józefa Asztonele   Kowno
1105. Zinkowicz Józef Gerdysze Remigoła Poniewież
1106. hr. Zubow Dymitr Janułajcie Szawle Szawle
1107. hr. Zubowowa Anna Dobikinia Okmiany Szawle
1108. Zwycewicz Adam Dziewałtów Dziewałtów Wiłkomierz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

Lp.
Nazwisko i Imię
Majątek
Poczta lub gmina
Powiat
1109. Żagiel Powiryńcie   Wiłkomierz
1110. Żarnowski Kurkliki   Wiłkomierz
1111. Żarnowski Paulinów   Wiłkomierz
1112. Żenkiewicz Maria Adamajcie Kroże Rosienie
1113. Żenkiewicz Witold Gudele Stulgie Taurogi
1114. Życka-Jarud Życkiszki   Rosienie
1115. Życki K. Życzkiszki Rosienie Rosienie
1116. Żoromski Sylwester Swirbucie Kurszany Szawle
1117. hr. Żółtowski Balwierzyszki Balwierzyszki Mariampol
1118. Żyliński Jan Niedziangi Orany Olita
1119. Żyliński Bortkiszki    
1120. Żyżniewski Prudniki    

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |

© Copyright by Jerzy Żenkiewicz