With the Polish language closer to Poland and Poles
Main page > University > The Centre of Polish Language and Culture for Foreigners > With the Polish language closer to Poland and Poles

With the Polish language closer to Poland and Poles

Main page > University > The Centre of Polish Language and Culture for Foreigners > With the Polish language closer to Poland and Poles

 With the Polish language closer to Poland and Poles

 

STRONA GŁÓWNA       WERSJA POLSKA

Dajemy Ci możliwość nauki języka polskiego ! BĄDŹ BLIŻEJ = BLIŻEJ do Polski i Polaków!

 

1. Książka „Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie” jest dostępna na naszej stronie internetowej  https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/truchcikiem-z- kopernikiem / .

Jest to zbiór ćwiczeń językowo-komunikacyjnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych, którzy zamierzają podjąć lub rozpoczęli studia w języku polskim. Wspólnie z autorami potrafią przebiec, czyli chodzić energicznie, ale małymi krokami, przez różne obszary życia studenckiego: zapoznać się ze strukturą uczelni, budynkami uczelni, organizacją roku akademickiego, rodzajami zajęć, nauczyć się radzić zagadnienia w Dziekanacie, jak zwracać się do wykładowców, jak korzystać z USOS i Moodle, jak zapisywać się na zajęcia, zapoznać się z ofertą Biblioteki Uniwersyteckiej i Uniwersyteckiego Ośrodka Sportu, a także o kołach naukowych, akademickim Chór, Od Nowy - legendarna uniwersytecka instytucja kultury - czy Festiwal Nauki i Sztuki, a na koniec dowiedz się, jak działa samorząd studencki i czym są targi studenckie.

Dopełnieniem tego wszystkiego są praktyczne informacje dotyczące studiowania w Toruniu: o domach studenckich, służbie zdrowia i komunikacji miejskiej. Autorzy zdają sobie sprawę, że ze względu na mnogość tematów bieg ten może czasem przypominać bieg przełajowy, dlatego starali się usunąć bariery językowe i komunikacyjne, z którymi mogą spotkać się wszyscy studenci, niezależnie od narodowości, na uczelni. Książka może być wykorzystana na wiele sposobów: jako informacyjny przewodnik po tym, jak działa uczelnia, przewodnik po tym, jak zachowywać się w różnych sytuacjach życia studenckiego lub jako poradnik poprawiający kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowe. Proponowane ćwiczenia reprezentują różne poziomy trudności, które zostały oznaczone liniami obok instrukcji: jedna wskazuje poziom podstawowy (A), dwie - poziom progowy (B1),

 

2.  Ćwiczenia interaktywne do książki „Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie” można znaleźć na platformie LearningApps .

 

3.  Kurs e-learningowy jest dostępny na platformie Moodle Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to kurs dla obcokrajowców uczących się języka polskiego. Kurs obejmuje materiały do ​​samodzielnej nauki tj. Interaktywne ćwiczenia językowe oraz testy na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Link do platformy:  https://moodle.umk.pl/BLIZEJ/

Możesz wybrać grupę tematyczną:

Instrukcja logowania

 

4.  Studenci zagraniczni na Wydziale Humanistycznym UMK

Ja i Toruń

Inne filmy są dostępne w  UMK TV  i Moodle .

 

5. Nasza społeczność jest nadal aktywna na Facebooku. Welcome to Poland!

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pozakonkursowego projektu Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Witamy w Polsce realizowanego w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14 / 18.

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjał w przyjmowaniu osób z zagranicy - Witamy w Polsce realizowany w ramach działań planowych finansowania projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14 / 18.