Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: PU-63/2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze zm.), w tym w szczególności badań: a) profilaktycznych wstępnych, kontrolnych i okresowych, b) specjalistycznych i ambulatoryjnych w ramach badań profilaktycznych, c) celowanych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zleceniodawcy, d) lekarskich mających na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, w sytuacji zgłoszenia przez pracownika Zleceniodawcy potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, e) lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, f) związanych z wydaniem orzeczeń o urlopach zdrowotnych nauczycieli akademickich.
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok