Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: ZP-077/2017
Przedmiot zamówienia: Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok