Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: DzIE/078/82/2017
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu monitoringu w Collegium Maius - Wydział Filologiczny UMK; Wymiana monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego przy Collegium Maius- Wydział Filologiczny UMK; Monitoring dla parkingu samochodowego oraz otoczenia wokół Hotelu Asystenckiego 1,2 UMK
Kategoria zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania: zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok