Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: BZFS-921/17/16, PU-29/2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „UP RP”) w dniu 29 września 2016 r. : „Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania”
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu MNiSW "Inkubator Innowacyjności+"

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok