Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: ZP-029/2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez kompleksową modernizację energetyczną”
Kategoria zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok