Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wybory Uzupełniające do Kolegium Elektorów

Komisja Wyborcza Uniwersytetu uprzejmie informuje, że wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 29 listopada 2021 r.

Zgłoszeni kandydaci:

  • dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK.