Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wybory uzupełniające na kandydata na Dziekana WNBiW

Komisja Wyborcza Uniwersytetu uprzejmie informuje, iż wybory uzupełniające na kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 29 września 2022 r. w godz. 8:00-12:00.

Przewodniczący zebrania: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy.

Zgłoszeni kandydaci: