UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU


 ANKIETA

Wypełniający: osoby podejmujące decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w programie ERASMUS+

INSTRUKCJA: Poniższa ankieta została przygotowana celem weryfikacji przyczyn, dla których studenci rezygnują z udziału w programie ERASMUS+. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania.


Dane studenta
Imię:
Nazwisko:
Numer albumu:
Wydział:
Pytania
1. Główne powody, dla których zdecydował/a się Pan/Pani wziąć udział w programie ERASMUS+
(Proszę wskazać trzy odpowiedzi, gdzie 1- najważniejszy powód, 3 – najmniej ważny powód)
jeżeli inne, podaj jakie:
jeżeli inne, podaj jakie:
jeżeli inne, podaj jakie:
2. Na jakim etapie zapadła decyzja o rezygnacji z uczestnictwa w programie ERASMUS+? po rekrutacji, ale przed wysłaniem dokumentów rekrutacyjnych/aplikacji do uczelni zagranicznej
po wysłaniu dokumentów rekrutacyjnych/aplikacji do uczelni zagranicznej
po podpisaniu umowy w DMPiME, ale przed wyjazdem za granicę
po podpisaniu umowy w DMPiME i po wyjeździe za granicę
jeśli po wyjeździe, proszę wpisać, jak długo trwał pobyt:


3. Jakie były przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w programie ERASMUS+?


4. Podjęcie decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w programie ERASMUS+ było dla Pani/Pana: łatwe
trudne

5. Przed podjęciem decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w programie ERASMUS+:
a) Konsultowałem się/konsultowałam się z osobą/osobami, które wcześniej też zrezygnowały z wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ tak
nie

b) Konsultowałem się/konsultowałam się z koordynatorem wydziałowym tak
nie

c) Konsultowałem się/konsultowałam się z Działem Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej tak
nie

d) Konsultowałem się/konsultowałam się z rodziną tak
nie

6. Czy zdecyduje się Pani/Pan raz jeszcze na aplikowanie o wyjazd w ramach programu ERASMUS+? Tak - studia, dlaczego


Nie - studia, dlaczego


Tak - praktyki, dlaczego


Nie - praktyki, dlaczego