COVID-19: informacje dla społeczności UMK

 Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rekrutacja do najlepszego liceum w Polsce

2020-05-19

Klasy o czterech profilach proponuje kandydatom w nowym roku szkolnym Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dostępny jest już również regulamin rekrutacji.

W roku szkolnym 2020/2021 Uniwersytecki Liceum Ogólnokształcące planuje utworzyć następujące profile:

  • klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna;
  • klasa biologiczno-chemiczna;
  • klasa matematyczno-przyrodnicza z dwiema ścieżkami kształcenia (ścieżka chemiczno-fizyczna oraz ścieżka chemiczno-biologiczna);
  • klasa interdyscyplinarna z dwiema ścieżkami kształcenia (ścieżka społeczno-ekonomiczna oraz ścieżka humanistyczna).

Przypomnijmy, że w tegorocznym rankingu "Perspektyw" ULO zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. To kolejny sukces tej szkoły, która kilkukrotnie stawała na podium zestawienia. Szkoła powstała 21 lat temu jako liceum tworzące warunki kształcenia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży z całej Polski. Do ubiegłego roku funkcjonowała jako Gimnazjum i Liceum Akademickie, od września 2019 r. nosi nazwę Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące. W szkole uczy się prawie 400 uczniów.