Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

"Naukowiec Przyszłości" z UMK

2019-04-23

Prof. dr hab. Artur Terzyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec Przyszłości”.

Naukowiec z UMK został wyróżniony za realizację projektu pt. „Czy nanojeże są spragnione? Nowy alotrop węgla i nanomateriały węglowe jako komponenty nowatorskich powierzchni superhydro- i superomnifobowych”.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest wręczana od 2016 roku, a jej laureatami zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Prof. dr hab. Artur P. Terzyk na UMK pracuje od 1991 roku, jest autorem ponad 230 publikacji naukowych, edytorem jednej książki i współautorem drugiej. Otrzymał stypendium FNP i nagrodę premiera za rozprawę habilitacyjną. Zasiada w komitetach redakcyjnych dwóch polskich czasopism chemicznych i w komitecie naukowym trzech konferencji (z tego jednej międzynarodowej). Obecnie kieruje dwoma grantami NCN (na trzy realizowane z Zespole). Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami, z czego najważniejsze są ulokowane Japonii (2 ośrodki) i Australii. Ma podpisaną umowę z japońskim NIST (National Institute of Science and Technology) na badania nad nowymi nanomateriałami węglowymi. W kadencji 2017-2020 zasiada w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, organie opiniodawczo-doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2018 roku jest członkiem zespołu stałego NCN oceniającego wykonanie grantów.