Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Kwietniowe stypendia za publikacje

2019-04-15

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

Stypendia otrzymali:

 • Prof. dr hab. Marek Polasik (udział: 30%), dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK (35%), dr Łukasz Syrocki (20%), dr Ewa Węder (15%) z Wydziału Chemii UMK za publikację Resonance conditions for 93mMo isomer depletion via nuclear excitation by electron capture in a beam-based scenario w Physical Review. C, Vol. 95 no. 3 2017 S. 034312-1-5. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.304 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Dr Joanna Kujawa (100%) z Wydziału Chemii UMK za publikację From nanoscale modification to separation : the role of substrate and modifiers in the transport properties of ceramic membranes in membrane distillation w Journal of Membrane Science, Vol. 580 2019. S. 296-306. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.578 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Dr Paweł Pomastowski (33%), dr Katarzyna Rafińska (33%) z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, prof. dr hab. Bogusław Buszewski (33%) z Wydziału Chemii UMK za publikację Zinc oxide nanoparticles : synthesis, antiseptic activity and toxicity mechanism w Advances in Colloid and Interface Science, Vol. 249 2017. S. 37-52. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 7.346 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Prof. dr hab. Oleksandr Gomilko z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (100%) za publikację Resolvent representations for functions of sectorial operators w Advances in Mathematics, Vol. 308 2017. S. 896-940. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (100%) za publikację Algebras with irreducible module varieties. 1 w Advances in Mathematics, Vol. 343 2019. S. 624-639 Praca indeksowana w bazie: Scopus Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Prof. dr hab. Werner Ulrich (33%) dr Radosław Puchałka (33%), dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK (33%) z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK za publikację Ecological drift and competitive interactions predict unique patterns in temporal fluctuations of population size w Ecology 2019. Art. no. e02623 S. 1-10. Praca indeksowana w bazie: Scopus Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.617 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Dr hab. Aleksander Ćwiszewski z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (100%) za publikację Bifurcation from infinity for elliptic problems on RN w Calculus of Variations and Partial Differential Equations, Vol. 58 no. 1 2019. Art. no. 13 S. 1-23. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.741 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK (100%) za publikację Species identification of adult African blowflies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance w International Journal of Legal Medicine 2017. S. [1-12]. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.316 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Dr Andrzej Grzywacz (75%), prof. dr hab. Krzysztof Szpila (25%) z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK (100%) za publikację Muscidae (Diptera) of forensic importance : an identification key to third instar larvae of the western Palaearctic region and a catalogue of the muscid carrios community w International Journal of Legal Medicine, Vol. 131 2017. S. 855-866. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.316 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Dr Joanna Karłowska-Pik (50%), dr Bartosz Ziemkiewicz (50%) z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za publikację DNA methylation in ELOVL2 and C1orf132 correctly predicted chronological age of individuals from three disease groups w International Journal of Legal Medicine, Vol. 132 no. 1 2018. S. 1-11. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.316 Punktacja MNiSW: 45.000;
 • Dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK (60%), dr hab. Sławomir Wacewicz (40%) z Wydziału Filologicznego UMK za publikację Adaptors and the turn-taking mechanism : the distribution of adaptors relative to turn borders in dyadic conversation w Interaction Studies, Vol. 18 no. 2 2017. S. 276-298. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.867 Punktacja MNiSW: 35.000;
 • Dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK (50%), dr hab. Sławomir Wacewicz (50%) z Wydziału Filologicznego UMK za publikację Multimodal-first or pantomime-first? Communicating events through pantomime with and without vocalization w Interaction Studies, Vol. 18 no. 3 2017. S. 452-475, tytuł tomu: Interaction and iconicity in the evolution of language. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.867 Punktacja MNiSW: 35.000;
 • Dr hab. Sławomir Wacewicz z Wydziału Filologicznego UMK (100%) za publikację The comparative neuroprimatology 2018 (CNP-2018) road map for research on How the Brain Got Language w Interaction Studies, Vol. 19 no. 1-2 2018. S. 370-387, tytuł tomu: How the brain got language : towards a new road map / ed. by Michael A. Arbib. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.867 Punktacja MNiSW: 35.000;
 • Dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK (40%), dr hab. Sławomir Wacewicz (60%) z Wydziału Filologicznego UMK za publikację Language origins : fitness consequences, platform of trust, cooperation, and turn-taking w Interaction Studies, Vol. 19 no. 1-2 2018. S. 167-182, tytuł tomu: How the brain got language : towards a new road map / ed. by Michael A. Arbib. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.867 Punktacja MNiSW: 35.000;
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (100%) za publikację Temporally constrained sparse group spatial patterns for motor imagery BCI w IEEE Transactions on Cybernetics 10.1109/TCYB.2018.2841847. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 8.803 Punktacja MNiSW: 50.000;
 • Dr hab. Barbara Bojko,  dr Wojciech Filipiak z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy za publikację SPME in clinical, pharmaceutical, and biotechnological research: how far are we from daily practice w TrAC-Trends in Analytical Chemistry. Wskaźnik Impact Factor: 7.030, punktacja MNiSW: 50.000;
 • prof. dr hab. Jacek Kubica z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, dr hab. Eliano P. Navarese, prof. UMK ze Studium Medycyny Społecznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy za publikację Age-related 2-year mortality after transcatheter aortic valve replacement: the Young TAVR registry w Mayo Clinic Proceedings. Wskaźnik Impact Factor: 7.199, punktacja MNiSW: 45.000.