Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Senator RP o relacjach Kościoła z państwem

2019-04-08

Koło Naukowe Historyków Pamięci wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK zapraszały na spotkanie poświęcone relacjom Kościoła z państwem po II wojnie światowej. Prelekcję wygłosił prof. Jan Żaryn, senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 9 kwietnia o godzinie 15:00 w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK (C.0.39 – budynek Collegium Humanisticum). Wydarzenie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Prof. Jan Żaryn poruszył w swoim wystąpieniu problematykę prześladowań Kościoła przez władze Polski Ludowej w okresie po II wojnie światowej. Zarówno przed prelekcją, jak i po niej była możliwość zapisania się do Koła Naukowego Historyków Pamięci, działającego na Wydziale Nauk Historycznych od 2013 roku. 

Prof. Jan Żaryn – urodzony 13 marca 1958 roku. Profesor nauk historycznych. Wykładowca Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczno-katolicki i polityczny. Autor prac: „Kościół a władza w Polsce. 1945–1950” (Warszawa 1997), „Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989)” (Warszawa 2003), „Kościół, naród, człowiek czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku” (Warszawa 2012).