Wiadomości

Anita Kowalczyk [fot. Andrzej Romański]

Anita Kowalczyk

fot. Andrzej Romański

Międzynarodowy sukces studentki WBiOŚ

2019-03-29

Anita Kowalczyk, studentka biotechnologii oraz diagnostyki molekularnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK została zakwalifikowana do Programu BioLAB Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

W ramach wyjazdu do Stanów Zjednoczonych studentka odbędzie płatny staż na Uniwersytecie w Chicago, będącym 9. najlepszym uniwersytetem na świecie według Times Higher Education – World University Rankings, 2019. Projekt, w którym bierze udział, zatytułowany Role of bile acids in bacterial colonization and host immunity, będzie realizowany w laboratorium prof. Bana Jabri przez okres 11-12 miesięcy w latach 2019-2020.

Kwalifikację do programu umożliwiła Anicie Kowalczyk praca w czasie studiów licencjackich i magisterskich: udział w projekcie Arbuscular mycorrhizal fungi as vectors of plant viruses (MYCOVIR) kierowanym przez prof. dr hab. Katarzynę Hrynkiewicz i projekcie BETAMIKRO - microbiome of sugar beet (Beta vulgaris) and its interactions with host kierowanym przez dr. Marcina Gołębiewskiego, uczestnictwo w licznych konferencjach, a także inne osiągnięcia, m.in. przyznanie w roku akademickim 2017/18 i 2018/19 Stypendium Rektora, Stypendium Prezydenta Miasta Toruń i Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce. Pod opieką prof. dr hab. Katarzyny Hrynkiewicz, która jest również promotorką jej pracy magisterskiej realizowanej w Zakładzie Mikrobiologii UMK, w ubiegłym roku opublikowała swój pierwszy artykuł pt. Strigolactones as mediators between fungi and plants (Kowalczyk A, Hrynkiewicz K.  Acta Mycol. 2018; 53 (2).