Wiadomości

W radzie Instytutu POLONIKA

2019-01-25

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz z Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz dr hab. Piotr Niemcewicz z Wydziału Sztuk Pięknych UMK weszli w skład Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury, której głównym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Ponadto zadaniem Instytutu jest budowanie w kraju i za granicą świadomości roli i znaczenia tego dziedzictwa oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski, zwłaszcza w krajach sąsiadujących.

Na członków Rady Instytutu powołanych zostało dwóch naukowców związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika: prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, specjalista w zakresie XX-wiecznej sztuki polskiej na emigracji oraz dr hab. Piotr Niemcewicz, specjalizujący się w konserwacji rzeźby kamiennej. Ich kadencja potrwa 3 lata. 

Więcej informacji o Instytucie oraz pełny skład Rady dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.