Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Grant dla studentów WNEiZ

2019-01-12

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyli główną nagrodę w konkursie Make Progress with Citi.

Grant w wysokości 10 000 złotych został przyznany projektowi pn. „Robotic Automotion – czyli do czego służy robot”, którego celem jest pokazanie korzyści ze stosowania robotów - programów komputerowych w procesach biznesowych. W związku z jego realizacją zostaną stworzone roboty, wykonujące zadania pracowników back office.

Projekt będzie prezentowany na zajęciach z przedmiotu Budżetowanie i planowanie finansowe w jednostkach gospodarczych, realizowanego na WNEiZ UMK - studenci będą mieli możliwość napisania własnego robota.

Problem braku pracowników dotyczy zarówno sfery operacyjnej, jak i tzw. back office. Jego rozwiązaniem ma być automatyzacja i robotyzacja, które stają się coraz bardziej powszechne w sferze operacyjnej, natomiast w przypadku back office dopiero zyskują swoje miejsce. Brakuje jednak specjalistów w tej dziedzinie, którzy nie są jednocześnie informatykami. Nagrodzony projekt jest innowacyjny, gdyż zwraca uwagę na potrzebę automatyzacji i robotyzacji procesów back office oraz na potrzebę kształcenia studentów uczelni ekonomicznych z zakresu robotyki. 

Autorami zwycięskiego projektu są członkowie Klubu Controllera - studenckiego koła naukowego, działającego przy Katedrze Rachunkowości Zarządczej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego opiekunem jest dr Piotr Kozak.

Laureaci konkursu