Wiadomości

O dziejach weterynarii

2019-01-10

15 styczna o w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy „Koń jaki jest, każdy widzi. Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu oraz w tradycji szkoły wileńskiej”, a po nim sesja naukowa pod tym samym tytułem.

Ekspozycja ma charakter okolicznościowy i powstała w związku z otwarciem w 2018 r. kierunku weterynaria w ramach Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy UMK. Historyczne zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej o tematyce weterynaryjnej okazały się zaskakująco bogate i różnorodne. Skonfrontowano je z obiektami muzealnymi, użyczonymi dzięki uprzejmości Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Sali Tradycji i Historii Służby Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Prezentowane będą także obiekty ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu.

Wernisaż rozpoczął się o godz. 11:00 na II piętrze BU, a jego kontynuacją była sesja historii medycyny weterynaryjnej od godz. 12.00 w sali audytoryjnej nr 8.