Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

W zespole NCN

2019-01-08

Prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii UMK został powołany przez Radę Narodowego Centrum Nauki na drugą kadencję do tzw. Zespołu Stałego NCN. Głównym zadaniem Zespołu jest ocenianie raportów z wykonania projektów przyznawanych przez NCN.

Zespół ocenia:

  • zgodność zakresu merytorycznego wykonanej pracy z umową;
  • rangę naukową wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu;
  • sposób upowszechniania wyników (jakość i liczba publikacji);
  • zasadność wydatkowania środków w świetle uzyskanych wyników.

Naukowiec z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK rozpoczął pracę w Zespole Stałym NCN 22 listopada 2017 r. Jego druga kadencja potrwa przez cały 2019 r.

Prof. dr hab. Artur P. Terzyk na UMK pracuje od 1991 roku, jest autorem ponad 230 publikacji naukowych, edytorem jednej książki i współautorem drugiej. Otrzymał stypendium FNP i nagrodę premiera za rozprawę habilitacyjną. Zasiada w komitetach redakcyjnych dwóch polskich czasopism chemicznych i w komitecie naukowym trzech konferencji (z tego jednej międzynarodowej). Obecnie kieruje dwoma grantami NCN (na trzy realizowane z Zespole). Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami, z czego najważniejsze są ulokowane Japonii (2 ośrodki) i Australii. Ma podpisaną umowę z japońskim NIST (National Institute of Science and Technology) na badania nad nowymi nanomateriałami węglowymi. W kadencji 2017-2020 zasiada w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, organie opiniodawczo-doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2018 roku jest członkiem zespołu stałego NCN oceniającego wykonanie grantów.