Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Medal za brydżowe zasługi

2019-01-02

Prof. dr hab.  Piotr Błajet z Katedry Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum  Sportowego został wyróżniony medalem 60-lecia World Bridge Federation.

Medal został przyznany w uznaniu działań prof. Piotra Błajeta na rzecz  rozwoju naukowych podstaw brydża sportowego.

World Bridge Federation (Światowa Federacja Brydża) to założona w sierpniu 1958 r. międzynarodowa organizacja sportowa zajmująca się brydżem. Do jej celów należą: popularyzacja i rozwój brydża na świecie, koordynacja wszelkich działań związanych z wprowadzaniem i aktualizacją prawa brydżowego, organizacja mistrzostw świata oraz prowadzenie światowych list rankingowych.

Prof dr. hab. Piotr Błajet, ur. w 1956 r. w Toruniu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1979), gdzie również obronił pracę doktorską z fizjologii sportu (1984). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu na podstawie pracy „Ciało jako kategoria pedagogiczna” (2006). W latach 1981-2001 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach różnych szczebli i jako trener koszykówki. Był zatrudniony w klubie AZS UMK, gdzie rozpoczynając od szkolenia dzieci i młodzieży, zbudował zespół, z którym w 1992 r. awansował do ekstraklasy koszykówki kobiet. Prowadził go nieprzerwanie w tej klasie rozgrywkowej przez 9 lat. Był ponadto szkoleniowcem kadry Polski juniorek, kadry młodzieżowej i pierwszej reprezentacji uczestnicząc wielokrotnie w mistrzostwach Europy. Jest trenerem klasy mistrzowskiej w koszykówce, posiada również uprawnienia instruktora rekreacji w zakresie hatha jogi. Jest członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej. Od 2001 roku zatrudniony jest w UMK, najpierw w Instytucie Pedagogiki, potem na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Od października 2017 r. jest dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK. Jest promotorem prac magisterskich i doktorskich. Jego zainteresowania naukowe lokują się w obszarach pedagogiki zdrowia, pedagogiki sportu, edukacji integralnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym sześciu oryginalnych monografii: Technika i metodyka nauczania gry w koszykówkę, 1988; Ciało w kulturze współczesnej. Wątki socjopedagogiczne, 2005; Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, 2006; Szkice o wychowaniu agonistycznym, 2008; Miłość. Rozwój. Wychowanie., 2011; Od edukacji sportowej do edukacji olimpijskiej. Studium antropologiczne, 2012. W swojej pracy badawczej wykorzystuje tzw. perspektywę integralną. W tym nurcie mieści się większość jego publikacji (artykułów i monografii). W monografii Ciało jako kategoria pedagogiczna opierając się fenomenologicznych analizach cielesności człowieka wskazuje na znaczenie rozwoju cielesnego człowieka dla kształtowania zintegrowanej osobowości. W monografii Miłość. Rozwój. Wychowanie dokonuje opisu relacji miłosnej jako ścieżki rozwoju człowieka. Perspektywa integralna służy mu też do krytycznych analiz biomedycznych narracji o zdrowiu i konstruowania pedagogicznej koncepcji zdrowia i jakości życia, w szczególności w odniesieniu do okresu dorosłości i wieku senioralnego. Próba integralnego ujęcia problematyki edukacyjnej zawarta jest w pracy pod jego redakcją Ciało. Edukacja. Umysł (2010). Najważniejszym jego osiągnięciem są analizy aktywności sportowej z perspektywy antropologii pedagogicznej. Wskazuje w nich oraz wyjaśnia rozwojowy i wychowawczy sens takich fenomenów sportu, jak agresja i waleczność (monografia Szkice o wychowaniu agonistycznym, 2008, książka zdobyła I nagrodę w konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej na pracę naukową o tematyce olimpijskiej w 2011 r.), ruch, ćwiczenie, gra, niepewność, zaufanie, ból i cierpienie, doświadczenie graniczne, uniesienie (monografia Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne, 2012, wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej na pracę naukową o tematyce olimpijskiej w 2013 r.). Lubi słuchać muzyki klasycznej i jazzowej. Systematycznie uprawia sport. Jego ulubione formy aktywności fizycznej to kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, pływanie na otwartych zbiornikach wodnych, narciarstwo biegowe, hatha joga.