Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Innowacje dla regionu

2018-11-14

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w konsorcjum trzech uczelni z regionu, które wspólnie zrealizują projekt „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”.

W skład konsorcjum – obok UMK – wchodzą Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (lider) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ten ostatni był 15 listopada gospodarzem pierwszego spotkania informacyjno-branżowego poświęconego nowej infrastrukturze naukowo-badawczej projektu oraz perspektywom rozwoju gospodarczego branży technicznej w województwie kujawsko-pomorskim. Najnowocześniejsza baza laboratoryjna w zakresie nauk ścisłych i technicznych, finansowana w ramach projektu, zostanie ukierunkowana na poszukiwanie i promowanie innowacyjnych pomysłów, produktów i usług.

Spotkanie było doskonałą okazją do kontaktu przedsiębiorców z naukowcami i zapoznania się z nowymi możliwościami badawczymi uczelni w zakresie współpracy B+R oraz miejscem do dyskusji nad wypracowania atrakcyjnych ofert produkcyjnych zwiększając konkurencyjność regionu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele UMK: prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym oraz prof. dr hab. Edward Szłyk, dziekan Wydziału Chemii UMK, którzy przedstawili cel i znaczenie strategiczne projektu dla uczelni, oraz Paweł Matlakiewicz, prezes zarządu Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o., który był gościem panelu „Centra Transferu Technologii - szanse i perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych”.

Więcej informacji