Wiadomości

Bezprecedensowa strategia rozwoju sportu

2018-07-12

Oferta sportowa UMK jest wciąż udoskonalana. Senat UMK podjął uchwałę dotyczącą "Strategii rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".

Strategia rozwoju aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Uniwersyteckiego Centrum Sportowego to kolejny krok w stronę usportowienia uniwersytetu. W strategii przedstawiono m.in. wizje rozwoju aktywności fizycznej: UMK stawia na zrównoważony rozwój, który obejmie zarówno sport wyczynowy, jak i rekreację oraz badania naukowe i praktyki kliniczne.

Strategia określa główny cel w ramach czterech obszarów. Są to:

  1. upowszechnianie rekreacji i sportu dla wszystkich (zajęcia wychowania fizycznego oraz promocja zdrowego trybu życia)
  2. rozwój sportu akademickiego oraz sportu wyczynowego (w ramach sekcji i drużyn sportowych)
  3. prowadzenie badań naukowych i praktyk klinicznych w zakresie rehabilitacji sportowej
  4. prowadzenie innowacyjnych i transdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie medycyny sportowej.

Opracowanie strategii:

  1. Wprowadzenie, dokumenty strategiczne: Piotr Błajet – Dyrektor UCS, Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych
  2. Koncepcja misji, wizji cel główny rozwoju aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych
  3. Cele strategiczne – obszar I: Piotr Bajet – Dyrektor UCS, Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych, Zespół dydaktyczny UCS UMK w Toruniu
  4. Cele strategiczne – obszar II: Piotr Błajet– Dyrektor UCS, Anna Błaszkowska– Koordynator sportu studenckiego, Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych
  5. Cele strategiczne – obszary III i IV: Tomasz Górzyński – Zastępca dyrektora ds. sportowych

Przedstawione w dokumencie założenia oraz ich realizacja bez wątpienia przyczynią się do rozwoju sportu na UMK.

"Strategia rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" jest dostępna na stronie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK.