Wiadomości

[fot. Justyna Kłosińska] fot. Justyna Kłosińska

UMK Przyjacielem Teatru

2018-03-26

Uniwersytet Mikołaja Kopernika został uhonorowanyny Wilamem 2017 w kategorii „Przyjaciel Teatru”. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się w sobotę 24 marca w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu po premierze sztuki ”Edyp Tyran”. W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu statuetkę odebrał rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

Dyrekcja Teatru doceniła kulturotwórczą rolę Uniwersytetu. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Uniwersytetowi nagrody można przeczytać:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest dla Teatru im. Wilama Horzycy partnerem ważnym i wieloletnim. Współpraca zaczęła się wiosną 1945 roku, gdy pociągami z Wilna przyjechali do Torunia aktorzy, reżyserzy, profesorowie i pracownicy naukowi. Najważniejszą postacią dla wzajemnej relacji teatru i środowiska akademickiego był wówczas profesor Stefan Srebrny, znawca antyku, tłumacz i człowiek teatru, który w przedwojennym Wilnie wystawił między innymi „Króla Edypa”. Sztafetę uniwersyteckich przyjaciół teatru otwierali Konrad Górski, Mieczysław Limanowski, Leonard Torwirt, Edward Csato. Dziś przyjazne relacje łączą nas głównie z Wydziałem Filologicznym, w tym oczywiście z teatrologami, z którymi zrealizowaliśmy i planujemy na najbliższe lata wiele wspólnych przedsięwzięć. Kontynuatorami tej sztafety przyjaciół są bardzo liczni przedstawiciele profesury, władz rektorskich i dziekańskich, kadry naukowej i dydaktycznej oraz studenci całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy bywają w teatrze, piszą o teatrze, rozmawiają o teatrze i wspierają teatr w jego codzienności. W nielicznych trudnych chwilach toruński teatr spotykał się ze strony środowiska uniwersyteckiego ze zrozumieniem i wsparciem. Ważna dla teatru jest też coroczna nagroda UMK dla autorów najważniejszego wydarzenia artystycznego sezonu.

Wilamy przyznano w tym roku po raz osiemnasty. Nagrodę w kategorii „Edukacja Teatralna” otrzymała Małgorzata Teska, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 10 w Toruniu, absolwentka filologii polskiej i specjalizacji teatrologicznej na Wydziale Filologicznym UMK. Statuetka dla najpopularniejszego aktora powędrowała do Bartosza Woźnego.

Wilamy otrzymują osoby bądź instytucje, które w szczególny sposób włączyły się w działalność toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy. Laureatów rokrocznie wybiera kapituła składająca się z dyrekcji i kierownictwa instytucji. Po raz pierwszy nagrody Wilama wręczono w 2001 roku, w trzech kategoriach: "Edukacja Teatralna", "Przyjaciel Teatru" i "Mecenas Teatru". W 2002 roku wprowadzono czwartą kategorię: "Najpopularniejsza Aktorka" lub "Najpopularniejszy Aktor Teatru im. Wilama Horzycy", w której nagrodę przyznaje publiczność, wybierająca (w drodze głosowania) swojego faworyta.